PvdA Westerkwartier aan de klets met Babbel

Roderesch kinderactiviteit-5

DE WILP – Donderdagavond 4 maart sprak de fractie van PvdA Westerkwartier online met Laura Roffel, eigenaar en oprichter van kinderdagverblijf Babbel in De Wilp. Onderwerpen van gesprek waren o.a. corona en de gevolgen ervan voor kinderen en ouders, aandacht voor voorschoolse educatie en het creëren van gelijke kansen voor alle kinderen en de grote wens van Laura om te komen tot een integraal kindcentrum in De Wilp.

Een fysiek bezoek van de fractie was niet mogelijk, maar het contact was zeer gewenst. Tijdens het gesprek met deze maatschappelijk gedreven ondernemer werd zonder twijfel duidelijk dat binnen Babbel ontwikkeling en welbevinden van de kinderen centraal staat. De invulling en rol van voorschoolse educatie en het belang hiervan met betrekking tot het creëren van gelijke kansen voor kinderen werden hierbij benoemd. Er is gesproken over de ervaringen van de afgelopen maanden m.b.t. corona, de gevolgen voor de kinderen maar ook de druk die bij de ouders kwam te liggen bij het geven van thuisonderwijs. In het gesprek kwam de verbinding richting zorgverleners en gemeente aan de orde en het belang van de samenwerking met de lokale basisscholen. Laura lichtte een aantal inspirerende casussen toe waarbij intensief samen wordt gewerkt tussen de scholen en de opvang om kinderen te helpen bij de overgang van crèche naar school of om de aansluiting tussen de scholen en de buitenschoolse opvang te borgen.