Raad Noordenveld akkoord met financiering schoolomgeving De Marke

RODEN –  Zoals verwacht heeft de Raad van de gemeente Noordenveld unaniem ingestemd met de financiering van het plan voor de inrichting van de schoolomgeving van het in aanbouw zijnde Kindcentrum De Marke. Verantwoordelijk wethouder Alex Wekema toonde zich zeer ingenomen met het besluit. Naar verwachting wordt begin maart het hoogste punt van de bouw bereikt. “Een feestelijk moment”, aldus de wethouder. Of en hoe hierbij wordt stilgestaan is nog niet met zekerheid te zeggen. Wekema hierover: “We weten niet welke coronamogelijkheden er begin maart nog van kracht zijn en wat er eventueel wel en niet mogelijk is. Er wordt flink doorgebouwd en we liggen goed op schema, waardoor de opening van het Kindcentrum bij de start van het nieuwe schooljaar, zondermeer haalbaar lijkt. Dat geldt na het raadsbesluit nu dus ook voor de inrichting van de schoolomgeving”. Wekema stelde verder blij te zijn dat de verkeersveiligheid daarbij optimale aandacht krijgt. Die veiligheid was rond de oude school volgens hem nogal problematisch. Voor wie geïnteresseerd is in meer informatie over het verdere verloop van de bouwactiviteiten en de planning daarvan, verwijst Wekema naar de app met de naam kc De Marke, die via de playstore op de telefoon eenvoudig te downloaden is.  De leerlingen van de Marke hebben de bouwplaats inmiddels wat opgevrolijkt: langs de hekken hangen prachtig beschilderede doeken!