Raad Noordenveld: ‘Stop verkoop Sociale Woningbouw!’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Alle reden tot vreugde vorige week. De raad gaf groen licht voor eindelijk woningbouw op het Oosterveld in Norg. De kaders voor de sociale woningbouw staan in de stijgers. Reden tot tevredenheid? Ja met wethouder Henk Kosters (Gemeentebelangen) in de hoofdrol… Toch plaats ik wat kanttekeningen… ik ben niet pessimistisch, maar plaats wel wat bedenkingen. Het gaat over de rol van de raad. Als die wat wil gebeurt het dan ook?
Een voorproefje. In het presidium wou het prominente raadslid Tineke Nieboer(LGN) ook wat. Het ging niet door… wat was het geval… De 2 jaar geleden als gemeentesecretaris benoemde Inge Bakker vertrok alweer. Later in de raad was ze er om iedereen tot afscheid een hand te geven. Dat was het. Met stille trom vetrekken… zo heet dat. Op eigen verzoek bleek later. Daar wist de notoire Tineke Nieboer kennelijk niks van. Deze "psychosyntheticus" zoals ze zichzelf noemt in een huis aan huisfolder van haar partij de LGN is voorzitter van de agendacommissie van de raad. Brengt daarover vaak verslag uit in het presidium. Deze keer niet… de laatste maanden staat er in de raad weinig op de agenda. Daar wou Tineke nu zelf op. Zij meldde dat ze namens de raad de vertrekkende Inge Bakker wou toespreken. Burgemeester Klaas Smid stak er echter een stokje voor. Inge wou het zelf immers niet. Tineke weer terug op haar plaats. Toevalligerwijs was dat pal naast mij. "Je mag mij wel toespreken hoor" voegde ik haar toe, bij wijze van troost. "Ga je weg…? Vroeg ze mij hoopvol… Nee zoals U ziet ga ik niet weg… Tineke kreeg dus een dubbele teleurstelling te verwerken.
Haar partij de LGN was fel tegen woningbouw op het Oosterveld. In nauwe samenwerking met de villa bewoners rond het Oosterveld, notoire planschadepakkers. En Joop Bosch, op de barricaden voor meer en beter archeologisch onderzoek. Het mocht niet baten. Eindelijk gaat er op het Oosterveld gebouwd worden. Een 20 jaar durende strijd is beslecht. LGN was als enige tegen. Gebeurt vaker… Arme Tineke. Opvallend was dat Harry Waals (LGN) en Evert Janssen(PvdA) op een lijn zaten. Op het Oosterveld was in de eerste fase geen sociale woningbouw gepland. Harry Waals: " er is ooit €450.000 voor beschikbaar gesteld. Waar is dat geld gebleven? Verdampt? Evert Janssen had het ook daarover. Hij vroeg harde garanties van wethouder Kosters. Komt er 35 % geplande sociale woningbouw? Toezeggingen kreeg hij wel. Garanties niet. Henk Kosters moest nog maar eens zien, of de betreffende woningstichting, Actium nu wel bereid is te bouwen… In het verleden deden ze hun uiterste best… er onderuit te komen…
Dat is nu net het probleem, dat boven de markt hing. Bij alle kaders over bouwen naar behoefte, staat en valt alles, met de veronderstelling, dat de corporaties wel willen bouwen… naar behoefte. Nu is die behoefte erg groot. Kijk maar naar de ellenlange wachtlijsten van woningzoekenden. Geen raadslid, die er over repte. Ze geloven alleen het onderzoekrapport van Companen, die bij voortduring een peiling naar de behoefte in de "markt" bepleit. Wel was er raadsbreed een duidelijk standpunt over de verkoop van huurwoningen door de corpora in de sociale sector. Immers, als er een grote behoefte is aan huurwoningen, dan verkoop je ze niet. Vandaar het verzoek van de raad dit over te brengen aan de corpora door wethouder Auwema. Die zegde toe "het over te brengen"… ben bang dat daar het probleem zit. Ze zien hem komen. Dit wethoudertje van Noordenveld. Ikzelf heb hem eens de kans gegeven, hier een punt van te maken. Twee jaar geleden hielden Actium en Woonborg eens een presentatie… Jacob Kielman, de onlangs vertrokken directeur van Woonborg, vroeg bij deze gelegenheid om frisse ideeën van de aanwezigen. Wat konden zij doen om uit de impasse te komen. Ik greep mijn kans. In aanwezigheid van Reint-Jan Auwema voegde ik Jacob toe dat een stop op verkoop van Woningwetwoningen en meer nieuwbouw een serieus idee was. Jacob zegde spontaan toe daar mee aan de slag te gaan. Ik stootte Reint-Jan aan: "hoor je dat… Hier kun je hem aan herinneren. Ik betwijfel of Reint-Jan dat gedaan heeft. Hij wist het nog wel…
Luister Reint Jan! Neem de directie van de corpora mee naar je buren. De steden Groningen en Assen. In Assen bouwt men zelf! Laat zien hoe het daar werkt. In Stad Groningen verkopen de corpora geen huurwoningen… Zij kopen ze juist! Op grote schaal. Om te verhuren, onder andere aan die mensen die Noordenveld ontvluchten om dat er niet gebouwd, maar wel verkocht wordt!
Ondanks dat raadsbrede verzoek, dat niet te doen. Als je de corpora niet in Groningen of Assen met de neus op de feiten drukt, dan nemen ze een loopje met je… Laat hun vooral zien, dat er met jou niet te spotten valt!  Dat zijn de kanttekeningen, die ik bij de raadsbesluiten maak…