Raad schuift beslissing Gemeentewerf voor zich uit

‘Win-win situatie lijkt ver weg’

RODEN – Pas volgend jaar gaat de gemeenteraad van Noordenveld een beslissing nemen over de nieuw te bouwen gemeentewerf. Het project, waar meer dan tien miljoen euro mee gemoeid is, kan op veel kritiek van omwonenden rekenen. Een digitale informatiebijeenkomst die kortgeleden werd gehouden is nu aanleiding om het plan uit te stellen.

Tijdens de digitale informatiebijeenkomst zou ‘bijna iedereen negatief’ zijn geweest. Dat zegt onder meer ChristenUnie-raadslid Menne Kamminga. Volgens Kamminga zijn er ook genoeg mensen positief over het plan. ‘Maar zoals zo vaak blijft het negatieve hangen. Er is een zwijgende meerderheid, waar we aan voorbijgaan’, stelde hij. ‘Het plan wat gepresenteerd is ziet er wat ons betreft uitstekend uit, maar de harten zielen zijn er nog niet mee gewonnen.’

Richard Veurman (Gemeentebelangen) toonde zich teleurgesteld in de huidige gang van zaken. Volgens Veurman is al langer duidelijk dat de Ekkelkamp de beoogde locatie voor de gemeentewerf is, maar bij de laatste bijeenkomst klonk er veel protest tegen het plan. ‘Momenteel zien wij maar weinig samenhang tussen bedrijven, omwonenden en gemeente. Dat is jammer, want we willen dat er een zo goed mogelijke gemeentewerf komt.’ Veurman roept het college dan ook op de verbinding te zoeken met de andere betrokken partijen. Ook de VVD ziet graag dat het college probeert het gesprek aan te gaan, alvorens verder te gaan.’

CDA-raadslid Harm Holman vroeg zich hardop af hoelang de raad nog wil wachten met het doorzetten van de plannen. ‘Daar kunnen we toch geen jaar meer voor uittrekken?’, wierp hij op. Volgens Bertus Jan Epema (PvdA/GroenLinks) is dat ook zeker niet nodig. ‘In februari was er een bijeenkomst, waarbij veel omwonenden negatief binnenkwamen en uiteindelijk vrij positief vertrokken. In de tussentijd zou er te weinig georganiseerd zijn en onder meer Lijst Groen Noordenveld wijst daarbij naar het college. Maar wij zouden als gemeenteraad ook iets organiseren. Dat is er óók niet van gekomen. We moeten dus de hand zeker in eigen boezem steken.’

De verantwoordelijke wethouder Kirsten Ipema snapt de zorgen rondom het plan. ‘Al hebben we ook genoeg mensen gesproken die het wél een goed plan vinden’, benadrukt ze. ‘Als college verbazen we ons soms om de verhoudingen, maar het gaat er niet om wie wat heeft gezegd. We willen graag verbinden en een zo goed mogelijk plan neerleggen. De adviezen nemen we dan ook ter harte en daar gaan we mee aan de slag. Een win-win situatie lijkt momenteel ver weg.’

Na een toezegging van wethouder Alex Wekema over een uit te voeren verkeersonderzoek, besloot de gemeenteraad het besluit over de gemeentewerf eerst voor zich uit te schuiven. In 2021 komt het vraagstuk opnieuw aan bod. De vertraging levert volgens het college van burgemeester en wethouders niet tot extra kosten.