Raad wil geen Sinterklaas spelen

De laatste raadscommissie voor het zomerreces, leverde een aantal interessante discussies op. Zo werd er schoorvoetend ingestemd met het bedrag die de parkeerplaatsen aan de Westerbaan moeten kosten en deelde de gemeenteraad haar zorgen over de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe. De raad is allerminst tevreden over de bedrijfsvoering en Lijst Groen Noordenveld pleitte voor een klanttevredenheidsonderzoek. Bij het RUD zijn ze gelukkig schuldbewust, want zij gaven toe dat één en ander niet helemaal soepel loopt binnen de organisatie. Je fouten toegeven, het is alvast iets.

Behalve vragen en verwijten aan het adres van de RUD, was er eindelijk weer eens een inspreker. Het betrof Joost Jansonius, penningmeester van de reeds opgerichte muziekcoöperatie Peize. Hij sprak in met als doel opgenomen worden in de perspectiefnota van de gemeente Noordenveld. ‘Qua budgetten zitten we krap’, sprak hij. Hij vroeg 20.000 euro voor 2019, 30.000 voor 2020 en 40.000 voor 2021. ‘Daarna kunnen de jaarlijkse bedragen substantieel naar beneden’, zei Jansonius. De raad reageerde hier positief op. Neem nu Robert Meijer (VVD) die voorstelde om de eerste 20.000 euro alvast toe te kennen aan de muziekcoöperatie. ‘We hebben als gemeente veel geld over gehouden. Dat geld kunnen we terug laten vloeien naar de bevolking. Dit is een mooie manier om dat te doen’, stelde hij. Dit schoot echter in het verkeerde keelgat bij het CDA. Zo reageerde Harm Holman dat hij het niet wenselijk vindt om ‘opeens Sinterklaas te spelen’. ‘We hebben kort geleden een raadsakkoord getekend en nu gaan we opeens met geld smijten?’ Ook wethouder Alex Wekema leek het geen goed idee om direct geld te geven aan de muziekcoöperatie. ‘We hebben geld overgehouden, vanwege incidentele meevallers. Nu dit geld direct uitgeven, lijkt mij onverstandig.’ Tot slot deed de partijgenoot van Holman, Gerard Willenborg, een duit in het zakje. ‘We gaan nu niet voor de bühne geld weggeven.’ Daarmee was de kous wat dat onderwerp betreft af.

Nog voor de discussie over het wel of niet opnemen van muziekcoöperatie Peize in de perspectiefnota, hield Menne Kamminga namens de ChristenUnie een betoog voor het verhogen van de parkeerveiligheid van fietsen in de gemeente. Als voorbeeld wees hij op een incident bij het busstation Roden, waar remkabels van fietsen waren doorgeknipt. Een kwajongensstreek, maar wel een die verstrekkende gevolgen had kunnen hebben. De oplossing – volgens Kamminga – is het faciliteren van veilige parkeerplaatsen voor de fiets. Met steun van het CDA, Gemeentebelangen en PvdA/GroenLinks, stelde de ChristenUnie voor om onderzoek te doen naar de wens van bewoners omtrent ‘veilige parkeerplekken’. D66 stelde, bij monde van Gerbrant Fennema, dat er al gewerkt wordt aan een oplossing. Meijer vroeg zich af of een onderzoek wenselijk is. ‘Ik heb liever dat men gewoon gaat buurten, dan dat we hier een prijzig onderzoek op los laten’, zei hij. Hierop wees Gerard Willenborg hem erop dat ‘even buurten’ een vorm van onderzoek is. ‘Ik vind het prima, als het maar gratis is’, lachte Meijer.

Het college liet weten dat er reeds onderzoek wordt gedaan naar veilige parkeerplaatsen voor de fiets en kon melden dat er binnenkort twee fietskluizen worden geplaatst bij het busstation in Peize. Adequaat handelen van het college, die een fietskluis ongetwijfeld als goed voorbeeld van de ‘fietsgemeente Noordenveld’ zien. Desondanks kun je je afvragen in hoeverre er écht noodzaak is naar dergelijk kluizen. Immers, het incident met de doorgeknipte remmen lijkt op zichzelf te staan. Ik vraag me dan ook af of wij hier in Noordenveld onze fietsen zouden moeten opbergen in dergelijke fietskluizen. Een concrete onderbouwing met feiten en cijfers over diefstal en vernielingen aan fietsen, zou twijfel misschien weg kunnen halen. Daarnaast zijn fietskluizen nou niet meteen de meest oogstrelende objecten. De vraag is nu of de kluizen écht nodig zijn en of men hier überhaupt behoefte aan heeft.

Tot slot werd er nog gediscussieerd over de verbetering van de dienstverlening door een nieuwe gemeente-website en het faciliteren van livestreams voor raadsvergaderingen. De gemeente schaft een bepaalde module aan, zodat binnenkort de raadsvergaderingen live kunnen worden uitgezonden. Daar werd verheugd op gereageerd door de raadsleden, die het een goed voorbeeld van burgerparticipatie vonden. In de module zit ook de optie om stemmingen binnen de raad voortaan digitaal uit te voeren, maar hier zagen de politici dan weer minder noodzaak voor. Kortom; wel een livestream, maar het stemmen zal nog op de ouderwetse manier gebeuren. Als het aan de raad ligt tenminste. Het wordt straks natuurlijk afwachten in hoeverre de livestream van de vergaderingen bekeken zullen worden, maar dat is van later zorg.

Twee weken terug schreef ik op deze plek een aantal versprekingen van raadsleden op. Dat is goed bevallen en bewijst ondertussen ook hoe menselijk de raadsleden eigenlijk zijn. Ook afgelopen week zagen we weer een paar taalkundige hoogstandjes en mooie versprekingen voorbij komen. Zo gebruikte Gerard Willenborg het woord ‘afstotelijk’. Dat is uiteraard een bestaand  woord, maar wel eentje die aan het uitsterven is. Uit de mond van het CDA-raadslid maakte het daarnaast veel indruk. Zeggen dat iets ‘afstotelijk’ is, komt wel over. Tot slot was daar nog Rikus Koopman (Gemeentebelangen) die eventjes dacht dat hij bij de grootste oppositiepartij hoorde, in plaats van de grootste coalitiepartij. Toen hij op een zeker moment zijn opmerking begon met ‘Wij van Lijst….’, wist hij nog net op tijd zijn opmerking in te slikken. De raadsleden van LGN fronste hun wenkbrauwen. Is hier een transfer in de maak?

Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema