Raadsdebat soms roeien in kikkerdril…

De meesten waren er tijdens de eerste raadsvergadering vorige week woensdag. Alleen burgemeester Klaas Smid was één van de afwezigen. Hij had een uitstekend excuus. Samen met de pas weer herbenoemde burgemeester Berend Hoekstra van Leek moest hij aantreden bij een zitting van de Raad van State. De minister van Economische zaken had de NAM op de locatie Langelo toestemming gegeven de opslag van gas te verhogen van 4,9 naar 7 miljard kuub! Hiertegen was protest bij de Raad van State aangetekend… Vooral omdat de inwoners van Leek en Noordenveld nu al last hebben van scheuren, die in de muren vliegen… De demissionaire minister had gewoon de drogredenen van de NAM overgenomen: Het was nodig voor winteropslag… Alsof wij niet weten dat de winters steeds zachter worden… Nee hoor. Het volgepompte gasveld wordt meer en meer een internationaal distributiecentrum voor de Gasunie. Het goede nieuws is nu, dat de Raad van State de gemeenten Noordenveld en Leek volledig in het gelijk heeft gesteld! Gefeliciteerd Klaas Smid en Berend Hoekstra! Een lichtpuntje op de donkere weg richting de Kerstdagen…

Dan de raad. De start was wisselvallig. De Raad van Noordenveld gaf vlot toestemming en subsidie aan het echtpaar van Wijk om een zg Natuur- en Landschapsboerderij op te richten. Daarvoor sneuvelt het bekende oude Theehuis de Bosrand aan de overkant van de weg van Norg naar Donderen. Dat ging gemakkelijk. Heel wat moeizamer ging het er aan toe bij de herziene notitie over Maatschappelijke Ondersteuning in Noordenveld. Herzien want de oorspronkelijke versie leed aan onleesbaarheid…. De nieuwe versie was toegankelijker, was de mening van haast de hele raad. Ik had mijn bedenkingen en kreeg gelijk…. De raad verzandde al gauw in geritsel met begrippen als ‘zelfredzaamheid’ ‘getrapte verantwoordelijkheden’, ‘de bewegende samenleving’ ‘herijking’ en ‘maatschappelijk draagvlak’…  Het probleem met deze begrippen is… ieder gebruiker verstaat er iets anders onder. De kampioen in deze is ongeëvenaard Tineke Nieboer (woordvoerder LGN). Haar doorwrochte betoog ‘mevrouw de voorzitter, de doelstelling is te summier…’ riep onbegrip op bij Jos Darwinkel van Gemeentebelangen (wat bedoelt U met te summier? Ik begrijp er niets van), van Jeroen Westendorp(CU) -kan Tineke haar vragen niet beter alsnog op papier zetten?- Tineke verzuchtte, dat ze het debat wil verlevendigen… Wethouder Jos Huizinga(CDA) ging aanvankelijk niet concreet in op de vele vragen en opmerkingen. Daarvoor in de plaats kwam een gloedvol betoog over positivisme en tegen het schieten in de kramp: ‘Ik denk even na… We willen juist een dialoog voeren over wat er verandert in de samenleving. Wij willen voorgaan in de discussie. Niet schouder aan schouder… dat is ons te klef. Maar de toekomst tegemoet… maar wij zijn ook partij in het geding. Nou moet U weten, dat wethouder Jos altijd onberispelig gekleed door zijn werkzame leven gaat en van hem zou je zo’n passionele toespraak niet verwachten… Wel was te merken, dat ie vroeger veel had opgestoken van de predikanten op het Hoogeland. Velen waren daarvan onder de indruk. Zelf Tineke Nieboer, ‘maar ze had nog wel een paar puntjes en begon weer over kaders, zelfredzaamheid, de toekomst van Win en Spinn. Ze wist te melden, dat de voorzitter per 1 januari vertrekt. Nee, tot debat wilde het maar niet komen. Het was roeien in een sloot vol kikkerdril. Sommige aanwezigen verlieten al de raadsbankjes en publieke tribune… tot het ging over de prijs van de maatschappelijke ondersteuning en de bijdrages van anderhalf miljoen aan Win en Stinn. Toen stond een bedachtzame Anne Doornbos (PvdA) op die zich afvroeg, of Europese aanbestedingsregels deze bijdrage aan onze instellingen als Win niet in de weg staan (een op een, zoals de wethouder optimistisch meldde). Die eeuwige vercommercialisering in de zorg… Geen wonder dat Anne daar mee komt. Dan was de hele discussie in de raad over de Herijking in deze Zorg immers overbodig… Het gaat tenslotte om anderhalf miljoen en daar wil menige zorgondernemer wel op af komen. Wethouder Jos kon zo gauw geen antwoord hierop vinden… ‘Zou zomaar kunnen, laten we alles eerst maar eens op een rijtje zetten’. Hij heeft tot (i.v.m. de Kortebaan op de stoep voor het gemeentehuis) donderdag 28 september de tijd. Dan staat het weer op de agenda van de raad. En moeten er knopen doorgehakt worden… Daar is de raad in eerste instantie voor!