Raadsleden op werkvloer Novatec

TOLBERT – Normaal gesproken is het ’s avonds donker in de gebouwen van Novatec en NovaWork op het bedrijven-terrein Oldebert in Tolbert, maar afgelopen maandagavond waren de lichten aan en was iedereen aan het werk. Raadsleden van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn konden zien hoe het er op de werkvloer aan toegaat en een praatje maken met de medewerkers. Na de rondleiding volgde een toelichting op de begroting 2015. Met veel interesse bekeken de raadsleden de grote diversiteit in taken die binnen Novatec uitgevoerd worden. De medewerkers vonden het heel fijn om over hun werk te kunnen vertellen. In het klaslokaal van NovaSchool hoorden de raadsleden hoe NovaWork mensen begeleidt naar werk. Novatec biedt van oudsher werk voor mensen met een WSW-indicatie (Wet Sociale Werkvoorziening). Dochterbedrijf NovaWork richt zich op een bredere doelgroep van mensen die zonder (intensieve) begeleiding niet aan het werk komen. Dan gaat het om mensen uit de WSW, maar ook uit de huidige Wajong. Novatec en NovaWork hebben veel ervaring op het gebied van ontwikkeling, training, arbeidsbemiddeling en begeleiding van mensen met een arbeidshandicap. Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vervangt de WSW, de Wet werk en bijstand (WWB) en een deel van de Wajong (voor werkloze jonggehandicapten met arbeidsvermogen). Vanaf dat moment moeten gemeenten er voor zorgen dat arbeidsgehandicapten aan het werk komen. Zij bepalen zelf hoe en met wie zij dit doen. In de regio Westerkwartier en Noordenveld is dit voorlopig (tot 1 januari 2018) de taak van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier (Leek, Marum en Noordenveld), van de afdelingen Sociale Zaken van de gemeenten Grootegast en Zuidhorn en van de combinatie Novatec en NovaWork. Novatec-directeur Henk Hofman: “We hebben de expertise en zeker ook de ambitie om een rol te spelen bij de uitvoering van de Participatiewet. Maar we gaan er niet automatisch van uit dat dit zo is, want de politiek heeft hier nog geen besluit over genomen. Onze begroting is dan ook gebaseerd op de situatie zoals die nu is, op de mensen die we nu in dienst hebben. Dan gaat het dus om mensen met een WSW-indicatie en mensen uit de huidige Wajong.”