Raadsleden vragen aandacht voor kinderen in armoede situaties

‘Pak samen armoede onder kinderen aan’

NOORDENVELD – Bijna de voltallige raad steunt een oproep om een gezamenlijke visie op te stellen voor de bestrijding van armoede onder kinderen en jongeren. Daarbij vragen de raadsleden het college om zich aan te sluiten bij de Alliantie Kinderarmoede. Afgelopen vrijdag kwam een deel van de raadsleden bijeen in het Wapen van Drenthe, alwaar het belang van de motie werd besproken.

Bij het overleg waren namens Humanitas voorzitter Heimen Pijlman en penningmeester Sjoerd Bakker aanwezig. Verder waren er afgevaardigden van PvdA/GroenLinks, de ChristenUnie en Lijst Groen Noordenveld. De aanwezigen spraken over de bestrijding van (stille) armoede. Geranda de Haan, steunfractielid namens de ChristenUnie, nam daar als eerste het woord. ‘We willen een pact tegen armoede sluiten’, begon zij. Voor kinderen heeft armoede levenslang impact. Er moet meer aandacht komen voor schuld en schaamte, die armoede met zich meebrengt. We hebben het huidige beleid van de gemeente Noordenveld tegen het licht gehouden en zien dat er al veel gebeurt in deze gemeente. Daarnaast hebben we gelukkig veel politieke partijen bereid gevonden om het pact te steunen. Dat is goed om te zien.’

Wietze de Wind was één van de aanwezige raadsleden. Hij gaf aan dat dit onderwerp de politiek overstijgt. ‘We moeten met z’n allen iets proberen te doen’, stelde hij. ‘Onder welke vlag we dit onderwerp aan gaan vliegen, is van ondergeschikt belang. We moeten juist in zo’n onderwerp elkaar niet politiek bestrijden.’ De Wind stelde verder dat pijn in de portemonnee, overal in doorvoert.

Anita van der Noord constateerde dat armoede onder kinderen een groeiend probleem is. ‘Er komen meer aanvragen bij Stichting Leergeld binnen. Alleen al binnen de gemeenten Westerkwartier en Noordenveld zijn er 1600 kinderen die bij deze stichting bekend zijn. En dan is er ook nog een heel aantal niet bekend.’

Om een goed beeld te krijgen van de huidige aanpak van armoede onder kinderen, gingen Tiemen Ensink en Geranda de Haan in gesprek met Noordenveldwerkers. Hierbij bleek onder meer dat ,58 procent van de kinderen in Noordenveld in armoede opgroeit. Er zijn verder 500 gezinnen met een uitkering, wat neerkomt op 300 kinderen. Hiervan maakt slechts 137 gebruik van de mogelijkheden die er voor deze kinderen zijn. Denk hierbij aan Stichting Leergeld. Volgens Tiemen is het belangrijk om juist de rest, die geen gebruik maakt van de mogelijkheden, te vinden. ‘Er is een grote groep mensen die niet alle geboden mogelijkheden gebruiken. Dat is zeker een aandachtspunt.’

Verder – zo vindt Geranda – moet er een bepaald taboe van armoede. ‘Armoede kan iedereen overkomen. Door scheiding of schulden bij de verkoop van een huis, kan het iedereen overkomen. Ook dat behoeft aandacht.’

Heimen Pijlman gaf namens Humanitas blij te zijn dat ze nu medestanders hebben gevonden in hun strijd tegen armoede. ‘Wij organiseren zomervakanties en de Sinterklaasactie voor kinderen in armoedesituaties. We besteden niet structureel aandacht aan de kinderen’, zei hij. ‘Verder hebben wij stimulans nodig om onze actieradius te kunnen vergroten. Zo’n pact kan daarbij helpen . Momenteel is het zo dat gezinnen niet vanzelf naar ons toe komen, ondanks dat wij met open armen voor ze klaar zijn.’ Al eerder sloot Humanitas een dergelijk armoedepact met Welzijn in Noordenveld. ‘Maar het is goed om de verbinding met meerdere partijen te maken. Dan staan we sterker.’

Tineke Nieboer (Lijst Groen Noordenveld) gaf aan blij te zijn met de motie. ‘Wij zijn later aangesloten, maar konden ons direct vinden in de motie. Het is prachtig dat deze motie coalitie- en oppositie overstijgend is. Wat mij aansprak aan de motie, is het streven om armoede van generatie op generatie te doorbreken.’

Joke Korsaan (ChristenUnie) constateert dat Noordenveld al veel doet op het gebied van armoedebeleid. ‘We moeten, samen met de inwoners, zoeken naar hoe je mensen die het niet breed hebben kunt ondersteunen. We moeten armoede preventief voor zijn en het als het ware voor zijn.’

Deze week wordt de motie – die op de VVD na door alle partijen wordt ondersteund – ingediend tijdens de raadsvergadering. Niet alleen vragen de raadsleden het college om zich aan te sluiten bij de Alliantie Kinderarmoede, ook roepen zij het college op om een regierol te ontwikkeling voor de bestrijding van armoede onder kinderen.