Rabobank blijft in Roden

RODEN – De Rabobank blijft in Roden, maar het is nog de vraag waar. Carlo Ezinga, directievoorzitter, “Wij vinden het belangrijk om als Rabobank dichtbij te zijn en te blijven. Een plek in Roden hoort daarbij.” De afgelopen tijd gaat het gerucht dat Rabobank vertrekt uit Roden. “Ik wil benadrukken dat dit niet het geval is”, zegt Ezinga.

“De realiteit is dat we sinds maart, door de intrede van Corona, in Roden zijn gesloten én dat het pand begin dit jaar is verkocht. De overdracht vindt plaats op 1 oktober.”
Door de verkoop sluit de geldautomaat aan de Wilhelminastraat in Roden. Er komt een geldautomaat op een nieuwe locatie. Rabobank is hiervoor afhankelijk van Geldmaat. De geldautomaten van alle banken in  Nederland worden gefaseerd overgenomen door Geldmaat. Wanneer Geldmaat de nieuwe geldautomaat plaatst is onbekend. Op www.geldmaat.nl staan alle locaties van pin- en afstortautomaten.
Rabobank is al langere tijd op zoek naar een passende locatie in Roden om een servicepunt te openen. Een traject dat vraagt om zorgvuldigheid waarvoor Rabobank de tijd neemt om uiteindelijke tot een duurzame oplossing te komen. Een locatie die past bij de nieuwe vormen van ontmoeten en bankieren.
“We zijn inmiddels in gesprek over een locatie en hopen op korte termijn duidelijk te kunnen geven”, besluit Ezinga.