Rabobank steunt De Hekakker en Dr. Nassaucollege

Norg Hekakker Cheque natuurschoolplein-2

Norg Hekakker Cheque natuurschoolpleinNORG – De Rabobank heeft openbare basisschool De Hekakker en het Dr. Nassaucollege in Norg met een bedrag van 17.500 euro – vanuit het Leefbaarheidsfonds- financieel gesteund bij de aanleg van het natuurlijke schoolplein. ‘We dragen graag bij aan dit initiatief omdat het breed gedragen is en vele partijen zijn betrokken in de voorbereidingsfase. De leefomgeving wordt groener en verduurzaamd, bovendien worden kinderen gestimuleerd om meer te bewegen en buiten te spelen’, zegt een woordvoerder van de Rabobank. Rabobank Noordenveld West Groningen is betrokken bij de directe omgeving. Uit onderzoek naar de leefbaarheid in een gebied komt naar voren dat de behoefte aan het verstrekken van de onderlinge samenhang belangrijk,. ‘Wij willen daar graag actief aan bijdragen. We doen dat middels het Rabobank Leefbaarheidsfonds.’