Rabobank steunt Stichting Leergeld Westerkwartier – Noordenveld

Leek Rabobank Cheque

NOORDENVELD- WESTERKWARTIER – Rabobank Noordenveld West Groningen steunt Stichting Leergeld Westerkwartier Noordenveld met een donatie van 9000 euro. Dit bedrag is beschikbaar gesteld vanuit het Leefbaarheidsfonds. ‘Als Rabobank ondersteunen we graag de Stichting Leergeld. ‘We vinden dat elk kind in wat voor situatie dan ook mee moet kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Ook al hebben ze daar vanuit hun gezinssituatie soms onvoldoende middelen voor’ vertelt Audrey Antuma, directievoorzitter van Rabobank Noordenveld West Groningen.

Antuma overhandigde de cheque aan coördinator Jan Westerlaan en Jelle Veenstra van Stichting Leergeld. Het Leefbaarheidsfonds stelde het geld beschikbaar. Dit fonds is bestemd voor initiatieven die de leefbaarheid in ons werkgebied versterken. Belangrijke voorwaarden van het fonds is dat het een meerjarig project is, veel partijen bindt en een duurzaam karakter heeft. Audrey Antuma: ‘Daarom hebben we ook bijgedragen. Met onze bijdrage ondersteunen we de Stichting voor de komende drie jaar. Jaarlijks vloeit door middel van sponsoring, donaties en onze fondsen ruim 550.000 euro terug naar initiatieven in de maatschappij. We zijn vanuit onze oorsprong nog altijd die sociaal maatschappelijke bank en dragen graag ons steentje bij aan het welzijn en welbevinden van onze klanten. Soms is dat door een bedrag beschikbaar te stellen vanuit een van onze fondsen maar soms ook door het beschikbaar stellen van ons netwerk, het delen kennis of door de inzet van onze medewerkers’.

Leergeld wil kinderen van vier tot achttien jaar, waar thuis onvoldoende middelen zijn, kansen bieden normaal mee te doen met alle activiteiten op school, en op het gebied van sport en cultuur. Om dit te financieren is Leergeld afhankelijk van sponsoren en is daarom zeer verheugd over de bijdrage van de Rabobank. Aanvragen voor ondersteuning kunnen gedaan worden via scholen die bekend zijn met Leergeld of via een mail naar de coördinator. Meer informatie is te vinden op de website van Stichting Leergeld: www.leergeld.nl