Rariteit

column-cees-1-rariteit

Het is nu niet echt de tijd van het jaar om je met paddenstoelen bezig te houden, hoewel die er altijd wel zijn. Vorige week maandag nog, met de Florawerkgroep van IVN Roden inventariseerden we in en rondom het Tonckensbos bij Huis ter Heide, vond ik enkele soorten, waaronder de Veenmosgrauwkop. Dat is een soort die groeit ten koste van veenmos dat daardoor bleek kleurt. Dezelfde dag ontving ik een mailtje van Jan Willems uit Leutingewolde. Hij wilde iets weten over een zeer bijzondere paddenstoel in zijn tuin.

In zijn bericht meldde hij dat in hun gazon in een nacht een wel heel rare paddenstoel tevoorschijn was gekomen. Of ik enig idee had wat voor soort het was. Er werd nog bij opgemerkt dat het geen pur was. Ik krijg geregeld foto’s van paddenstoelen toegestuurd en vaak zijn ze goed herkenbaar en daardoor gemakkelijk op naam te brengen. Het gebeurt ook regelmatig dat het niet lukt, omdat de kenmerken niet duidelijk zichtbaar zijn. Aan de hand van de foto van Willems kon ik geen uitsluitsel geven en antwoordde dat als het geen pur (of een ballon) was ik het materiaal in handen moest hebben om er een oordeel over te kunnen vellen. Ik zei erbij dat het wel erg veel ’materie’ was dat in één nacht was ontstaan. Paddenstoelen kunnen snel groeien, maar zo snel… Jan reageerde per omgaande, verschafte zijn adres en herhaalde: ”Nou, het is geen pur”!! Even later belde hij ook nog eens en hadden we het erover dat het misschien een totaal misvormde Reuzenbovist kon zijn. Jan had het echter over een groenige kleur en dat correspondeert niet met het wit van deze grote bovist. Reden te meer om er te gaan kijken.

’s Avonds werd ik door Jan en dochter Andele opgewacht en zij wees me de zwam aan (foto). Om tot een determinatie van een zwam over te gaan zijn vaak meerdere zintuigen nodig zoals voelen, kijken, ruiken en proeven. Hier hoefde ik slechts de eerste in te zetten en zei: ”Het is wel pur”. En goed van dichtbij bekeken kon je het aan de scheuren wel zien. Deze voor hen onverwachte conclusie leidde tot grote hilariteit, want hoe kon dit daar terechtkomen. Ik stelde voor de oorzaak dieper te zoeken want deze rariteit zat stevig verankerd in het gazon. Jan haalde een schop en groef pakweg 20 cm diep en we zagen een dooradering van pur. De oorzaak zat nog dieper en wellicht zouden we zijn gestuit op een spuitbus die na een verbouwing van 10 jaar geleden daar per ongeluk is beland. Die is nu gaan lekken en wanneer dat in aanraking komt met lucht zwelt het op en zoekt het een uitweg naar boven. Op mijn advies werd dit ’kunstwerk’ bij de voet afgebroken en Jan zou het vlak afsnijden zodat het thuis een plekje kon krijgen. Was het vervaardigt door ene Jeff Koons dan had er een prijskaartje van misschien wel enkele tonnen aan gehangen. Nu moet de familie het doen met een stukje in de Krant en een ’kunstwerk’ op de schoorsteenmantel. Het is wel een bijzonder verhaal.

Monumentale bomen

Enige tijd geleden werd ik gebeld door Henk Drenth uit Peize. Hij is lid van de plaatselijke IVN en was in het verleden onder andere lid van de Milieu-adviesraad van Noordenveld. Hij maakt zich zorgen over het kapbeleid van de gemeente Noordenveld, iets dat ik met hem deel. Henk attendeerde mij op het feit dat er bij hem in de buurt monumentale bomen zijn gekapt, omdat mensen zonnepanelen op hun dak wilden. Monumentale bomen kunnen gewoon erg groot zijn zonder dat ze een bepaalde status hebben, maar hebben ze die wel en staan ze op de officiële lijst van monumentale bomen dan verdienen ze strikte bescherming. Hoe stringent de gemeente hier de regelgeving toepast is onduidelijk, maar ik zal het nog eens op de agenda zetten. In een eerdere column had ik het over de Rijdende Rechter (en het bomenbeleid in Velp) en laatst deed mr. Reed uitspraak over hoge Acacia’s in Breda waar meneer Sabovic vanwege zijn zonnepanelen last van had en al zes jaar streed om ze weg te krijgen. Hij werd in het ongelijk gesteld en kreeg het dringende advies van presentatrice Jetske van den Elsen niet verder te procederen.