Re-integratiemarkt voor gedetineerden in Veenhuizen

VEENHUIZEN – In gevangenis Esserheem werd donderdag 22 september voor het eerst een re-integratiemarkt gehouden. De markt was bedoeld om gedetineerden die in Esserheem een straf uitzitten in contact te brengen met organisaties, instanties en bedrijven die een rol kunnen spelen bij een succesvolle terugkeer van de gedetineerde in maatschappij. ‘Vrijwel alle gedetineerden die in onze gevangenis zitten, keren na het uitzitten van hun straf weer terug in de samenleving’, zei vestigingsdirecteur Marie-Anne de Groot van de penitentiaire inrichting Veenhuizen, die bestaat uit Esserheem en Norgerhaven. ‘Om te voorkomen dat iemand na zijn celstraf opnieuw de fout ingaan, is het van groot belang om een aantal randvoorwaarden voor elkaar te hebben. Dan gaat het om de volgende vijf zaken: huisvesting, werk of dagbesteding, zorg, eventuele schuldenproblematiek en een geldig identiteitsbewijs. Deze vijf thema’s vormden dan ook de rode draad  tijdens de re-integratiemarkt. Ongeveer veertig organisaties en instanties die actief zijn op het gebied van wonen, werken, verslavingszorg en onderwijs waren aanwezig op de markt. Een meerderheid van de personen die een gevangenisstraf opgelegd heeft gekregen, keert binnen een maand alweer terug in de samenleving. 35 procent van de gedetineerden zit een straf uit variërend van een tot twaalf maanden, zes procent zit langer vast dan een jaar.

veenhuizen-re-integratie-markt-2