‘Red het museum’

LEEK- ‘Ik zie bijna nooit raadsleden bij activiteiten in de sporthal’ zei Jacob Veenema tijdens een interview. Het was een hartenkreet aan alle raadsleden. En serieus, ik heb het een dikke week geleden overwogen. Mijn bedoeling was een oproep te doen aan al mijn collega’s om zich op 5 december om negen ’s avonds te verzamelen op het parkeerterrein bij het gemeentehuis. Een aantal bevriende boeren, Mark Moes,Ton Driessen en boer Ballast, wilden vast wel hun tractors en wagens beschikbaar stellen om voor passend vervoer te zorgen. Natuurlijk zouden de bodes wel willen zorgen voor wat drinkerij om de stemming er in te brengen. Daarna zingende weg op de wagens naar het Sportcentrum . Normaal gaf die avond haar laatste optreden na veertig jaar høken. Jacob Veenema zou die avond zien dat de raad van Leek niet voor een kleintje vervaard is. Maar helaas, we gooiden niet met glazen bier, kwamen niet thuis met de helft van onze kleding, maar bleven thuis. Thuis omdat het 5 december was en er iets anders gevierd moest worden. Geen gegooid bier, maar strooiende Pieten. ‘Sorry Jacob, we moesten een keuze maken’. ‘Je zult het deze keer vast wel begrijpen’. Vanuit het tentenkamp Heumensoord, waar de vluchtelingen uit Leek zijn ondergebracht, komen berichten over een bewoner met tuberculose (TBC) en een aantal bewoners met de besmettelijke huidziekte schurft, veroorzaakt door schurftmijt. Niet gevaarlijk, maar jeuk maakt het wel heel vervelend. En hoewel veel Nederlanders hopen op een witte kerst en schaatsijs is het voor de bewoners in het tentenkamp niet te hopen dat het een koude winter wordt, want dan zal het in de tenten niet te harden zijn. Waar het nooit koud is, zelfs iets te warm, is in de raadzaal van Leek. Of het er op 16 december nog warmer aan toe zal gaan? Hopelijk niet. Aan de orde is voor de tweede keer een beleidsnotitie over bedrijfswoningen. Dit n.a.v. een recent onderzoek naar het gebruik van bedrijfswoningen op bedrijventerrein Diepswal. ‘In welke situaties is er wel en welke niet sprake van strijdig gebruik’ is de bovenliggende vraag. Een aantal voorliggende beleidsregels waarbij niet handhavend wordt opgetreden zijn: Als de voormalige eigenaar na stoppen met het bedrijf de bedrijfswoning blijft bewonen – Het bedrijfsperceel staat in zijn geheel te koop, waarbij de voormalige eigenaar van het perceel de bedrijfswoning tot aan verkoop blijft bewonen. Situaties waar wel sprake is van strijd met het bestemmingsplan: Het perceel wordt gesplitst, waarbij de woning en het bedrijf afzonderlijk worden verkocht – De bedrijfswoning wordt bewoond zonder dat sprake is van een op het perceel gevestigd bedrijf. Dit zijn een aantal voorliggende beleidsregels. Op 16 december is het woord om 19.30 uur aan insprekers en commissieleden. Verder mag u als lezer een steentje bijdragen en wel aan het volgende. In al haar wijsheid heeft het ‘reddingsteam’ van Museum Nienoord een hopelijke oplossing bedacht voor het noodlijdende museum. Dit in de vorm van een donateursactie. Voor een bedrag van 10 euro per persoon per jaar kunt u donateur van het museum worden. De hoop is en natuurlijk kunnen we niet zonder hoop, wordt er gestreefd naar 2000 donateurs. Tijdens de tentoonstelling, entree gratis, van Sinterklaastekeningen op 12 en 13 december van 13.30 tot 16.00 uur is er mogelijkheid om donateur te worden. Ook op 20 december tijdens de kerstmarkt op landgoed Nienoord is er de mogelijkheid om in een arrenslee, in Dickens-decor op de foto te komen. En als klap op de museumvuurpijl is het mogelijk om op 5 januari 2016 tijdens de nieuwjaarsreceptie van 16.00 tot 18.00 uur in het gemeentehuis donateur te worden. Het kan niet op. ‘Lang leve het museum’. ‘ik groet u’. ‘Moi’.