‘Regelgeving en het ermee omgaan staat succes in de weg’

Politiek Noordenveld: Astrid Westra en Harm Holman

NOORDENVELD- Veel dingen gaan goed, maar het mag allemaal wel wat sneller en ambitieuzer, vinden Astrid Westra en Harm Holman van CDA Noordenveld. Er waait een frisse wind door de partij momenteel. Oude rotten Gerard Willenborg en Holman doen een stapje terug en, met Astrid Westra als lijsttrekker en Koos Mennen op nummer twee, gaat het CDA er vol verve tegenaan de komende periode. Aan plannen en ambitie ontbreekt het niet. Westra en Holman weten waar ze naar toe willen. Zo moet het bestemmingsplan op de schop om meer ruimte te creëren voor ondernemers die willen investeren in de gemeente en voor mensen die willen bouwen. ‘Bij B&W moet meer lef komen om af te wijken’, vindt Holman die de partij samen met Willenborg (nummer 3 op de kieslijst) blijft steunen.

Astrid Westra draait al ruim vier jaar mee in de Noordenvelder politiek. Of het niet wat voor haar was, op de kieslijst van het CDA vroeg Harm Holman haar destijds. De twee kennen elkaar van de Roder voetbalclub ONR waar Holman voorzitter was en Westra in het jeugdbestuur zat. Tijdens een borrel op de Rodermarkt werd de boel beklonken. Als plaatsvervangend commissielid voert Westra het woord namens het CDA tijdens commissievergaderingen. Nu maakt de moeder van drie kinderen de stap naar de raad. ‘Ik moest mijn jongste dochter wel even uitleggen waarom mijn hoofd op de verkiezingsborden staat’, lacht Westra die de mouwen graag opstroopt de komende vier jaar. ‘Ik ben niet van mening dat ik de wereld kan veranderen, maar ik kan wel mijn nuchtere kijk op dingen geven. Processen duren soms veel te lang, dat kan sneller.’

Investeren in voorzieningen

Voordat er een paar kritische noten worden gekraakt wil Holman eerst benadrukken dat er vooral veel dingen goed gaan in de gemeente. Om maar eens te beginnen met het hele sportgebeuren in Noordenveld. ‘Er is op ons initiatief 5 miljoen geïnvesteerd in sport. Als ik langs vv Roden rijd en ik zie dat zoveel kinderen plezier hebben van het kunstgrasveld, dan denk ik: dat hebben we goed gedaan. Ook GOMOS heeft een mooi kunstgrasveld, Peize krijgt straks een hele nieuwe accommodatie en bij het MFA in Een komt een nieuwe ijsbaan. En er is een nieuw beweegprogramma neergezet om inwoners aan het bewegen te krijgen. Dat zijn mooie ontwikkelingen. Maar we zijn er nog niet. We willen nog eens tweeënhalf miljoen investeren. De accommodatie van de hockeyclub is sterk verouderd en dat geldt ook voor het complex van ONR. En in Peize willen ze ook graag padelbanen. De manege krijgt straks een nieuwe plek, een behoorlijke financiële bijdrage vanuit de gemeente is gewenst. De gemeente spendeert jaarlijks 100 miljoen euro, dat geld moet zoveel voor behoorlijk deel naar voorzieningen die inwoners belangrijk vinden’, zegt Holman die vindt dat er ook op cultureel gebied mooie stappen zijn gemaakt. ‘De Winsinghhof, K38 en Landgoed Mensinge zijn goed op poten gezet. In Veenhuizen zijn vele miljoenen geïnvesteerd. Dat is echt een succes geweest. Dat geldt ook voor de Centrumontwikkeling Roden. Daar is op ons voorstel 5 miljoen euro in geïnvesteerd. De komende periode moet er geld komen om het project tot aan de Brink toe klaar te maken. Er zijn mogelijkheden om Roden tot een aantrekkelijk regionaal winkelcentrum te ontwikkelen. Daar moeten we als gemeente bij helpen. Ook voor Norg en Peize liggen er centrumplannen. Ideeën die hier uit voortkomen moeten opgepakt worden. Wie dat gaat betalen? Ruimte in de begroting creëren en je kunt heel goedkoop geld lenen door de lage rente. Dat hebben we voor sport ook gedaan. Dat kost dan niet veel. Norg en Peize zijn niet de duurste projecten. Er komt veel op de gemeente af maar hier moet geld voor beschikbaar zijn.

 Het CDA wil er zijn voor de inwoners van Noordenveld. Geen hoogdravende politiek maar naoberschap. ‘Een grote categorie mensen heeft het moeilijk. Ze hebben een kleine portemonnee, kunnen zich weinig permitteren. Daar moeten we oog voor hebben. Zij moeten ook een goede plek hebben in Noordenveld’, vindt Westra die zich daar hard voor wil maken. ‘Naoberschap is belangrijk, dat je er voor iedereen bent en niet alleen voor jezelf.’

Hoog op het prioriteitenlijstje van het CDA staat, net als bij de meeste andere partijen, woningbouw. Er moet meer tempo, voortgang en daadkracht komen om dat te realiseren, vinden Westra en Holman. ‘We zien veel jongeren terugkomen naar de gemeente. Ze kunnen alleen geen woning krijgen. Mensen met roots in het dorp zouden voorrang moeten krijgen boven vreemdelingen uit het westen. Dat kan door te werken met inschrijflijsten, daar zijn juridische mogelijkheden voor. Die moeten we benutten. De focus moet niet alleen liggen op sociale woningbouw en woningen voor starters, maar ook voor jonge gezinnen die terug willen komen moeten er huizen zijn. Anders worden we een bejaardendorp. Kangoeroe-wonen is ook een goede mogelijkheid, ouders en kinderen in één huis. En we zouden iets kunnen doen aan de vervallen woningen in het buitengebied. Rood voor rood als het aan ons ligt, zo behoud je het mooie groene karakter van de gemeente. Er moet meer ruimte komen voor nieuwe initiatieven. Meer denken in kansen in plaats van bedreigingen.’

Gelukkig gaan er ook op het gebied van woningbouw veel dingen goed, benadrukken beide politici. ‘In Nieuw-Roden wordt gestart, op de Vrijetijdboulevard komen ruim zeventig woningen in het middengebied. Ook voor het perceel van de voormalige fietsenzaak Bike Life ligt een plan. Het oude postkantoor gaat eraf, daar komen woningen.’ Andere locaties die loskomen en ontwikkeld worden zijn Roden-Zuid, Peize-Zuid en het Oosterveld in Norg.

Ondernemers stimuleren

Het bestemmingsplan moet worden aangepakt om ruimte te creëren, vindt Holman. ‘Dat geldt ook voor ondernemers die willen investeren in de gemeente. Die worden te veel tegengewerkt door allerlei regelgeving. Bij B&W moet met meer lef komen om af te wijken. Veel meer ‘ja, tenzij’ en per geval kijken naar de mogelijkheden. Daar is tot dusver te weinig invulling aan gegeven. Hoe kunnen we ondernemers stimuleren en faciliteren, daar moet naar gekeken worden. De relatie Zakenkring-gemeente is wel eens beter geweest. Dat helpt niet echt voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Je moet samen vooruit. We zouden graag iets meer ambitie zien op ruimtelijke en economische ontwikkeling. Een voorbeeld is de Noordhoek, een bedrijventerrein met veel potentie. Vele bedrijven hebben zich gemeld om daar iets te starten. Dat gaat uiterst moeizaam. Processen duren veel te lang. Met als gevolg dat mensen afhaken. Ondernemers moeten veel meer geholpen worden. Het kan allemaal wat sneller en ambitieuzer. Het gaat me aan het hart dat er zoveel mogelijkheden zijn die niet ten volle benut worden. Regelgeving en het ermee omgaan staat succes in de weg.’

Gemeentehuis

Ook het gemeentehuis komt ter sprake. ‘Daar moet je goed over nadenken. Je hebt met twee dingen te maken: verduurzamen en na corona is er een andere manier van werken ontstaan. Het gebouw is niet meer functioneel. Is zo’n groot gemeentehuis op die plek nog wel nodig? Het oude gemeentehuis is veertig jaar oud. Verduurzamen kost veel geld. De nieuwe locatie van de gemeentewerf en het brengstation aan de Ekkelkamp heeft ook de nodige kantoren. Je zou het gemeentehuis weg kunnen halen en op een andere plek functioneel opbouwen, bijvoorbeeld op de Magista-locatie. Stel dat het gemeentehuis hier weg zou gaan, samen met het pand van Hofstee (de bloemenzaak aan de Schoolstraat, red.) dan kun je die hele locatie opnieuw ontwikkelen. Appartementen zouden op die plek goed passen. Het is goed om daarover na te denken.’

Het CDA heeft momenteel twee zetels. Westra hoopt die te kunnen behouden. ‘Het gedoe in de landelijke partij heeft het CDA-stemmen gekost. Ik begrijp het Omzigt-verhaal, maar ik denk dat we het lokaal heel goed doen. Ik hoop dat mensen daarnaar kijken. En ik ben geen wegloper. We gaan door!’