Reint-Jan Auwema… en het effect van deze rubriek

Er rust geen zegen op. Deze rubriek gebruik ik de laatste tijd om verschillende raadsleden en wethouders te bespreken. Tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar… Gevolg: het gros is niet meer beschikbaar voor de volgende raadsperiode… !! Ellen van der Haven (Gemeentebelangen)… niet meer op de lijst. Jeroen Westendorp(CU)… onderaan op de lijst.  Jan Klinkenberg(LGN)… vertelde mij laatst, dat ie na de verkiezingen niet meer terugkeert. Alleen Wietze de Wind(PvdA) laat me hopelijk niet in de steek. December weten we wat hem betreft meer. Nu dus… als klap op de vuurpijl,  Reint-Jan Auwema (Gemeentebelangen) per direct weg als wethouder. Geen wonder dat raadsleden en wethouders mij met een zekere huiver benaderen… Wanneer zijn zij aan de beurt…? Twee week geleden verklaarde Reint-Jan nog, dat hij niet als raadslid, wel als wethouder, beschikbaar was. En nu dit. De oorzaak voor zijn opstappen ligt in de privésfeer. Zelf heeft ie daar wel wat meer over gezegd. Ik weet hoe het zit. Maar doe daar geen mededelingen over. Ik pieker er niet over om een wethouder op zijn gedrag op feestjes te beoordelen. Daar is ie in de eerste plaats zelf verantwoordelijk  voor… Ikke niet. Wat vast staat is dat we een kleurrijke, energieke wethouder kwijtraken. In deze rubriek heb ik veel woorden aan Reint-Jan besteed. Eigenlijk, was er altijd wel wat. Aan wethouders of raadsleden, die wat opmerkelijks te melden hebben, daar heb ik wat aan. Die citeer en becommentarieer ik met veel plezier. Vooral als ze wat positiefs presteren. Bij Reint-Jan waren dat vooral de oversteekplaats bij VV Roden en de kruising Norgerweg/Hullenweg, waar de fietsers eindelijk voorrang krijgen… En uiteraard de  fantastisch vernieuwde Albertsbaan, nadat vooraf nog even een stevige bom uit de oorlog werd opgegraven… De Centrumvisie liet weliswaar nog even op zich wachten. Maar hij is er nu. Een aspect daarvan heb ik vorige week al aangestipt. De geplande, al 10 jaar oude plannen met de tip op de hoek Wilhelminastraat/Kanaalstraat, aangekaart door zijn fractieleider Ellen van der Haven… Wat ik niet vermeldde was dat ik hem na de Begrotingsdebatten hiermee confronteerde, waarop Reint-Jan even afreageerde op een paar zinnetjes in een artikel over de directeur van Woonborg in de Krant, enkele weken geleden. Daarin werd gerefereerd over de Prestatie-afspraken, die huurders, gemeenten en corporaties moesten formuleren volgens de nieuwe Woningwet over het sociale woon-beleid. Geheel overeenkomstig de wil van Woonborg was voor de nullijn gekozen. Als er al nieuwe woonwijkjes bijgebouwd werden, dan zouden er woningen in dit sociale contingent verkocht mogen worden, dan wel afgebroken. Over de rol van de gemeente daarin werd opgemerkt, dat ook Reint-Jan Woonborg niet tot andere prestatie kon stimuleren, ‘voorzover hij dat al zou willen…’ Die laatste zin, was Reint-Jan in het verkeerde keelgat geschoten. Zwak uitgedrukt… Hij was woedend…! Je liegt voegde hij me toe… Je gaat voorbij aan al hetgeen er zoal op het terrein van de Sociale Volkshuisvesting was gerealiseerd. Ik zegde hem toe, dat hij bij mij de kans kreeg tot een opsomming te komen. Hij zou me bellen voor een afspraak. Dat is er niet meer van gekomen. Daarom belde ik hem zondag zelf. Ach zei hij, Geert… je ging te makkelijk voorbij aan het gegeven, dat er niet veel bouwterreinen in Noordenveld waren voor Sociale Woningbouw. Wel voor koopwoningen kennelijk, zei ik. Noem ze eens, zei hij. Nou Esweg Nieuww Roden, JP Santeeweg Nietap, schudde ik ze spontaan uit de mouw. Ja zegt Reint-Jan, maar dat is voor marktpartijen… Precies! Markt en Sociaal… dat bijt elkaar. Dat geeft aardig weer, wat het verschil is tussen de visies van Reint-Jan en mijn persoontje… Dat is ook een reden, dat ik hem zal missen. Zo nu en dan kreeg De Markt bij Reint-Jan weer de overhand. Bijvoorbeeld bij de bushaltekwestie in Norg en een Pomphouder met een (veel te) dure optie… Dan liet zijn eigen partij hem vallen en kreeg hij steun over rechts van LGN. Hetzelfde verhaal speelde bij de overdracht voor weinig geld van de Ot en Sien-camping aan de onweerstaanbare buurvrouw Rolina Bekkema. Een vrouw waar ik ook als een blok voor zou vallen… Geef ik toe. R.J. in eerste instantie ook… Maar hij werd teruggefloten door de collegepartijen. Rolina des duivels, vooral omdat een ambtelijke dame de nare boodschap aan Rolina overbracht. Reint-Jan zal nog wel eens wakker gelegen hebben van Rolina’s tikkende hakken op weg naar het spreekgestoelte in de raadzaal. Daar voegde ze RJ de volgende onvergetelijke quote toe: Mijnheer de wethouder… U heeft geen ballen!

Voor een verslaggever met een voorkeur voor quotes uit het politieke leven gegrepen is het vertrek van Reint-Jan een grote klap! Ik zal deze leuke sportieve open persoonlijkheid missen. Natuurlijk. Henk Kosters zal tot de verkiezingen zijn taak wel waarnemen. Daar wordt het niet minder om. Ik kan de reactie van de man in de straat en op het leugenbankjes op RJ’s vertrek wel voorspellen. Daar word je niet vrolijk van. Gezeik, dat hij nu wel van wachtgeld zal genieten… Dat dan meestal ook nog uit de mond op te tekenen valt van personen, waar van ik veronderstel, dat ze zelf niks liever doen dan wachtgelden of uitkeringen te beuren. Reint-Jan komt wel weer op zijn pootjes terecht. Voor mensen met zijn capaciteiten is er werk genoeg…