Remwegdemonstratie bij basisschool De Springplank in Leek

LEEK – Maandag 27 september gaven instructeurs van Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) een remwegdemonstratie bij basisschool De Springplank in Leek. Wethouder Infrastructuur en verkeer Geertje Dijkstra-Jacobi was hierbij aanwezig. Veel mensen hebben moeite met het inschatten van de remweg van een auto of motor. Met de remwegdemonstratie op scholen, kunnen leerlingen zien en ervaren wat de gevaren van snelheid in het verkeer zijn. Veilig verkeersgedrag begint bij bewustwording van alle verkeersdeelnemers.

De instructeurs lieten zien wat het effect van snelheid is op de remweg van een auto. Ze demonstreerden hoe lang de remweg van een auto is bij een snelheid van 30 km/uur en daarna bij 50 km/uur. De remwegacties met een auto vinden plaats in buurten en nabij scholen in de hele provincie. De acties zijn gericht op alle leeftijden en sluiten aan bij de landelijke campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’. Het doel van deze campagne is het aantal automobilisten, dat harder rijdt dan de toegestane maximum snelheid te verlagen.

Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi: ”De gemeente vindt verkeerseducatie op scholen van groot belang. Veel kinderen zijn dagelijks onderweg en nemen deel aan het verkeer. Ze lopen of fietsen naar school, de sportvereniging of naar andere activiteiten. Ze krijgen dan te maken met de snelheid en het gedrag van andere verkeersdeelnemers. Het organiseren van demonstraties zoals bij De Springplank maakt kinderen bewust van de gevaren in het verkeer. Verkeerseducatie draagt bij aan het voorkomen van ongevallen en het bevorderen van de verkeersveiligheid in onze gemeente.”