Renate Wanders, Voorzitter ZZP Collectief

Vrouw met de hamer

‘In 2017 werd het ZZP Collectief Noordenveld opgericht en direct sloot ik mij daar bij aan. Na een periode van afwezigheid, kwam ik vorig jaar in het bestuur terecht. Ik werd actief en bezocht de vele bijeenkomsten. Toen Miranda Nienhuis aangaf te willen stoppen als voorzitter, is er in goed overleg besloten dat ik die rol zou overnemen. Zodoende ben ik nu de nieuwe voorzitter.
Het ZZP Collectief is een mooie manier om in contact te komen met andere ondernemers en een groot netwerk op te bouwen. We delen kennis op het gebied van ondernemen en nemen geregeld een kijkje bij elkaar in de keuken. We werken samen, wisselen informatie uit en waar het kan steunen we elkaar. Dat maakt het een sterk collectief. Mede hierdoor is het collectief ook snel gegroeid en winnen we steeds meer aan bekendheid.
Op de verschillende bijeenkomsten kunnen ondernemers korte pitches geven, waarin ze hun bedrijfsvoering uiteenzetten en laten zien wie zij zijn. De bijeenkomsten worden vaak goed bezocht. Ondanks dat we nu nog geen vast ledenbestand hebben (daar wordt overigens aan gewerkt) zien we toch altijd zo’n dertig ondernemers bij de bijeenkomsten. Voor slechts tien euro kunnen zij dan rekenen op een constructieve avond met heerlijk eten.
Aanstaande vrijdag – 7 juni – vindt er wederom een netwerkborrel plaats. Dit zal zijn bij Zorgcentrum De Brink. Onze netwerkborrels doen wij zoveel mogelijk op locatie, zodat men letterlijk bij een ander een kijkje neemt. We merken dat de ondernemers dat zelf ook prettig vinden. Vier keer per jaar hebben we nog een netwerkbijeenkomst, alwaar pitches worden gehouden en er een spreker of spreekster aanwezig is.
Wie meer over het ZZP Collectief Noordenveld wil weten, kan gerust eens langskomen. Aanstaande vrijdag zou een prima gelegenheid zijn bijvoorbeeld! Neem ook eens een kijkje op onze Facebookpagina of bezoek onze site: www.zzpcollectiefnoordenveld.nl. Door als ondernemers samen op te trekken in een collectief, sta je ook gezamenlijk sterker!’