Renovatie R.K. Parochie der Triniteit geslaagd

DKT_DKT-p19.pdf - Adobe Acrobat Pro

RODEN – Bestuur en renovatiecommissie van de Rooms Katholieke kerk aan de Nieuweweg in Roden kijken bijzonder tevreden terug op de goed verlopen renovatieprojecten. Drie jaar geleden werd een start gemaakt met het bedenken van de verbouwplannen. Nu is alles afgerond en kan men trots zijn op wat gepresenteerd is.

De renovatie grijpt terug op drie onderdelen. Het nieuwe altaar in de kerk, de geplaatste glas in lood ramen en de ombouw van de koffiezaal tot een multifunctionele ruimte met een moderne keuken. Twee weken geleden werd de multifunctionele ruimte voor het eerst in gebruik genomen en er was alom lof van de bezoekers.

Op de foto vlnr enkele betrokkenen: Harrie Fellinger, namens het bestuur vicevoorzitter Jan Rodenburg, Dick Eijking en Ben Stenekes. De renovatiecommissie bestond verder uit Yvonne Vos en Leny Kamphuis. Jan Rodenburg laat vooral doorklinken dat door de geweldige bijdrage van de kerkgemeenschap en de inzet van vele vrijwilligers dit alles tot stand is gebracht. ‘We kunnen hierover met z’n allen heel dankbaar zijn. We hebben laten zien als kerkgemeenschap dat het waard is om te investeren in ons gebouw en daarmee in ons zelf. Het geeft een nieuwe impuls en laat zien dat we als parochie bestaansrecht hebben. Heel belangrijk voor onze gemeenschap.’

De verbouw werd financieel ondersteund door de leden en een tweetal fondsen. Dick Eijking hield de financiën in de gaten. ‘Vooral de inzet van vrijwilligers is onbetaalbaar geweest. Daarnaast heeft de kerk ook zelf geïnvesteerd. Voor de verbouw van de koffiekamer tot een multifunctionele ruimte hebben we gebruik kunnen maken van het fonds SKAN.’ Ben Stenekes vult aan: ‘De verbouwplannen zijn in de afgelopen jaren steeds aangepast aan de financiële mogelijkheden. Je kijkt naar het beschikbare budget en stelt je plannen naar boven of beneden bij. Het is een dynamisch proces. Het resultaat mag er zeker zijn.’ De nieuwe ruimte is niet alleen bedoeld voor de kerkgangers. “We willen ook nadrukkelijk onze nieuwe ruimte in de picture zetten voor buurt- en dorpsactiviteiten,’ zegt Harrie Fellinger. ‘Voor groepsactiviteiten, een kaartavond of een bestuursvergadering van de buurtvereniging is onze ruimte bijzonder geschikt. Wanneer je ook nog eens de kerkelijke ruimte bij de koffiekamer betrekt krijg je een zaal die 240 mensen kan bedienen.’

Wie eens wil kijken is welkom, informatie inwinnen kan via de website www.parochieroden.nl.