Resultaten enquête ‘Noordenveld in Balans’ bekend

REGIO – De resultaten van de enquête Noordenveld in balans zijn op de website van de gemeente te vinden. 

Gedurende de maand februari konden alle inwoners de enquête invullen. Hier werd op grote schaal gebruik van gemaakt: 840 mensen hebben de enquête ingevuld. Het resultaat was dat de meerderheid van deze deelnemers het onderhoud van de wegen, groen en straatreiniging bovenaan heeft gezet. Ook de maatschappelijke ondersteuning, de sociale dienst de sociale werkvoorziening staan in de top drie. De toeristische informatie voorziening werd door invullers minder belangrijk gevonden. Onder de inzenders zijn drie VVV-bonnen uitgereikt aan elke 250e invuller. Inmiddels heeft ook de verloting plaatsgevonden van de drie hoofdprijzen. De prijswinnaars krijgen hiervan binnenkort  bericht. In de maand maart gaat de gemeente op stap met de resultaten, te beginnen in Norg. Daarna volgen Peize, Lieveren, Veenhuizen, Roderwolde, Nieuw-Roden en Roden. Op woensdag 15 april worden de resultaten van deze avonden teruggekoppeld  en kunnen inwoners met college en raadsleden in gesprek. Dit gebeurt tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis. Uiteindelijk betrekt de gemeenteraad de resultaten bij de beraadslagingen over de begroting.