Rien Honnef

image

LEEK – Onder de noemer ‘Olden30rt Veilig’, gaven wethouder Rien Honnef (FOTO) en de werkgroep ‘Olden30rt Veilig’ vrijdag het startsein voor het instellen van diverse verkeersmaatregelen die de snelheid van weggebruikers moeten verminderen aan de Oldenoert tussen de Lindensteinlaan en de Ewesheim. Zo komt er een proef met zogenaamde straatjuweeltjes. Deze zes paaltjes op een betonnen voet vormen een slinger op de Oldenoert, waardoor snelheid teruggenomen moet worden. Naast deze paaltjes zullen smileys worden ingezet om de weggebruiker te attenderen op de snelheid. Een aantal buurtbewoners van de Oldenoert in Leek klaagt al geruime tijd over de snelheid van de automobilisten in de straat en hebben laten zien zelf ook het nodige te willen ondernemen. Zo hebben zij in 2013 een nader onderzoek laten uitvoeren met behulp van Veilig Verkeer Nederland om de problemen en de oplossingen goed in beeld te kunnen brengen. Ook spreekt men elkaar aan op minder gewenst gedrag en is er een stickeractie georganiseerd door de afvalcontainers te voorzien van 30 km/h. Met de huidige maatregelen hopen de gemeente en de werkgroep bij te dragen aan de bewustwording van het verkeersgedrag aan de Oldenoert, zodat iedereen zich aan de maximumsnelheid houdt.