‘Rijbaanuitbuiging’ moet verkeerssituatie Norgerweg veiliger maken

Roden oversteek vv roden

Kosten: 120.000 euro

RODEN – Doe een stapje naar voren, en een stapje terug. Kinderen die ternauwernood aan de capuchon van de jas door ouders naar achteren getrokken worden en schreeuwende ouders die hun kinderen in extremis weerhouden van het oversteken van de Norgerweg, ter hoogte van voetbalvereniging Roden. Het is aan de orde van de trainings- of wedstrijddag. Al heel lang. Dat er nog nooit een jong voetballertje is aangereden, is eigenlijk een wonder. Noordenveld onderkent het probleem en heeft inmiddels een oplossing bedacht voor de situatie. Er komt, als de raad er mee instemt tenminste, een ‘rijbaanuitbuiging’, een oplossing van 120.000 euro.

Een tunnel werd al eens geopperd. Een brug over de weg ook, maar dat is weer minder handig voor mensen in een rolstoel of scootmobiel en zelfs de wat simpele verkeersregelaar werd genoemd als mogelijke oplossing voor de problematiek aan de Norgerweg. Een problematiek – een gevoel van onbehagen en onveiligheid vooral- waarover Noordenveld al regelmatig klachten kreeg. Alleen al voor het voetbalveld vinden 100.000 oversteekbewegingen plaats en dus ging de gemeente in overleg met VV Roden en andere belanghebbenden in conclaaf over een oplossing. Kern van het probleem is dus niet het aantal ongelukken- gelukkig laag- maar het gevoel van onveiligheid. Het gevoel van chaos en drukte. De Norgerweg is dan ook een redelijk drukke gebiedsontsluitingsweg, met bijna vijfduizend verkeersbewegingen per gemiddelde weekdag, waar het voor voetgangers en fietsers lastig oversteken is omdat verkeer er simpelweg veel te snel rijdt. En oversteken is nou eenmaal noodzakelijk omdat de voetbalvelden, Scouting Mensinge en het Mensingebos gelegen zijn aan de ene kant, en parkeergelegenheid aan de andere kant van de weg.

In de periode 2001-2013 hebben terplekke negentien geregistreerde ongevallen plaatsgevonden, waarvan veertien op het kruispunt Norgerweg/Hullenweg. Oplossingen die behalve eerder genoemde zaken ooit genoemd zijn, zijn een rotonde Hullenweg/Norgerweg (te duur), een tunnel dus (hoge kosten) en een Kiss & Ride. Vanwege vooral de hoge kosten keek de gemeente verder. De voorkeur van het college gaat na ampel beraad uit naar een rijbaanuitbuiging.

Deze rijbaanuitbuiging is de aanbevolen oplossing van het CROW. Er is dan namelijk een oversteek in twee etappes mogelijk voor voetgangers en fietsers en de snelheid van automobilisten wordt geremd door de rijbaanuitbuiging en nog meer door het eventueel aanbrengen van een plateau. Voetgangers en fietsers kunnen bovendien in de voorrang gebracht worden en hoeven nog maar één richting in de gaten te houden per oversteek. Er zitten ook nadelen aan dit plan. Er moeten bomen gekapt worden, waarvan de meeste overigens- geluk bij een ongeluk- al in slechte staat verkeren.

De rijbaanuitbuiging kan overigens op goedkeuring rekenen van verschillende partijen. De belanghebbenden en gebruikers zijn vanaf het eerste moment actief betrokken bij dit onderzoek om te zorgen voor een aanpak die draagvlak heeft. Naast VV Roden hebben Scouting Mensinge en de Fietsersbond deelgenomen aan het overleg. Het onderzoek is uitgevoerd door een interne projectgroep waarin stedenbouw, beheer, werkvoorbereiding, groen, openbare verlichting en verkeer en vervoer zaten. VV Roden, Scouting Mensinge en de Fietsersbond hebben allen de rijbaanuitbuiging geadviseerd.

En dus zal het college de raad voorstellen deze optie over te nemen en een krediet van 120.000 euro beschikbaar te stellen. Dat zal gezien de voorgeschiedenis overigens geen probleem zijn. Met deze oplossing wil het college bovendien een signaal afgeven: kwaliteit en verkeersveiligheid staan voorop, want de meest goedkope oplossing is het niet. Het wachten is nu vooral op een verkeersbesluit en de daarbij behorende procedure van eventueel bezwaar en beroep. Daarnaast zal de gekozen oplossing verder uitgewerkt moeten worden in een bestek en aanbesteed moeten worden. En dus is het nog even onveilig aan de Norgerweg. Maar, zoals het nu lijkt, niet heel lang meer.