Riny Postema

image

De VROUW met de hamer (voor 26.05.15)

Functie: Voorzitter BOG Norg

“BOG staat voor Bij Ons vindt u Gehoor. Onder die naam zijn we echter niet een jaar of vier geleden begonnen. Toen stond BOG in Norg voor Bewoners Overleg Groep. Die bewoners wonen in de Bremstraat, Anemoonstraat, Hulststraat, Hofstraat, Klinkenkampweg, Klimopstraat, Leliestraat, Varenstraat en Zandvoort nrs 11 en 13. Dit woonblok wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan huurhuizen, koopwoningen en een woonwagenkamp. Ik schat in totaal zo’n 100 woonadressen met bewoners van jong tot oud, met en zonder kinderen. BOG is geen traditionele buurtvereniging of buurtoverleggroep, maar een contactpunt waar buurtbewoners gehoor vinden. Dat betreft allerlei zaken: storend afval, overlast, problemen met kinderen, kapotte speeltoestellen of schade door de aanleg van glasvezel. Leuke initiatieven krijgen ook een luisterend oor. Ons ‘bestuur’, als je dit zo mag noemen, bestaat uit drie personen: Conny Weide, Emile Verbeek en mijn persoontje als voorzitter, maar ik vind dat toch vooral Conny Weide de credits moet krijgen. Wat zij voor de buurt doet, is zonder meer fantastisch. BOG heeft zich in eerste instantie ingezet voor een metamorfose van de oude speeltuin in onze buurt. Want behalve huizen is er hier ook een enorm stuk grond, Lampe’s Veentie, waar gevoetbald en gespeeld kan worden. En even verderop is een heuse berg, waarop vroeger een uitkijktoren stond. Die locatie is dankzij de inzet van de buurtbewoners en met steun van de gemeente Noordenveld en dan vooral WiN – Welzijn in Noordenveld –, woningcorporatie Actium, het Oranjefonds, het Leefbaarheidsfonds, de Rabobank en de NAM helemaal ‘gerenoveerd’ en met allerlei speeltoestellen en voorzieningen nu een speelplaats voor jong en oud, groot en klein geworden. Daarmee was ons hoofddoel gerealiseerd. BOG is nu vooral een ‘Bij Ons vind u Gehoor’ contactpunt waar buurtbewoners met voor hen heikele zaken, de buurt betreffende, terecht kunnen. Zie ons als intermediair tussen de buurt en overheidsinstanties. Ons uitgangspunt is nu ‘de buurt verbinden door samen dingen te doen of initiatieven te ontplooien.’ Dat is, geef ik grif toe, heel idealistisch. Maar in onze huidige maatschappij waar het woordje IK met hoofdletters wordt geschreven, valt dat niet altijd mee. We houden de moed er echter in en blijven optimistisch, ook omdat we weten dat we altijd bij WiN, de gemeente en andere instanties zoals de wijkagent een luisterend oor krijgen.”