Rob Schaank, voorzitter Wijkbelangenvereniging Roden Centrum

‘In februari van dit jaar ben ik officieel benoemd tot voorzitter, gelijktijdig met penningmeester Harrie van der Es en secretaris Koos Horlings. Als wijkbelangenvereniging is het ons hoofddoel om alle vragen en problemen die spelen binnen onze wijk, door te geven en zo mogelijk op te lossen. Zo hebben wij actief meegedacht bij de plannen voor de centrumontwikkeling in Roden en de aanpassingen aan het busstation. Qua besluitvorming is dat een gepasseerd station, maar de komende jaren hebben we hier natuurlijk nog veel mee te maken. Iets wat nu ook leeft, zijn de ondergrondse containers en de volle stoepen in het centrum. Die maken het voor mensen die slecht ter been zijn vaak lastig om zich vrij door het dorp te kunnen bewegen.
Wij stellen over zulke zaken dan vragen aan de gemeente en gaan telkens in gesprek. Nog een voorbeeld: onkruid op de Albertsbaan. Dan heb je zo’n mooie Albertsbaan en zie je overal onkruid. Dat vinden wij niet kunnen. Hierover gaan we dan in gesprek met de gemeente. Daarin hebben wij een adviserende rol. We hebben wel het idee dat er naar ons geluisterd wordt. Maar nee: onze wil is niet wet. Zo hebben we vragen gesteld over het fietspadje voor Vasalis. Dat is een raar paadje, wat soms tot gevaarlijke situaties leidt. Volgens de gemeente Noordenveld voldoet het pad aan de normen, waardoor het tot op heden niet aangepast wordt.
In het centrum gebeurt natuurlijk altijd wat. Ook de Zakenkring heeft in het centrum een belangrijke stem. Wij focussen ons op de bewoners die hier wonen. In totaal vertegenwoordigen wij 1000 huishoudens, al hebben we maar 85 leden. Natuurlijk zien we graag dat meer mensen lid worden, maar voor sommigen hoeft dat niet zo nodig.
Jaarlijks organiseren wij een schouw met de gemeente en de politie. Hierbij worden knelpunten aangegeven en tips gegeven voor een mogelijke verbetering van de huidige situaties. Wij ervaren die als heel nuttig. Wij doen dit alles voor onze inwoners, zodat zij zich prettig voelen in deze mooie omgeving!’