Robert Bolt, voorzitter DSTV Peize

‘Sinds een jaar of zes ben ik betrokken bij DSTV (Door Sport tot Vriendschap, red.) in Peize. Ik ben er bij gekomen toen mijn dochter op turnen en springen ging. Ik werd gevraagd om één en ander voor het turnen te doen als vrijwilliger. Inmiddels is mijn dochter geen lid meer, maar ben ik nog steeds betrokken. Ik ben als het ware blijven hangen, ook omdat het verrekte moeilijk blijkt om bestuursleden te vinden.
Op den duur gingen er veel mensen uit het bestuur weg. Er werden nieuwe bestuursleden gezocht en ik ben als voorzitter naar voren geschoven. We hebben een betrokken bestuur met goede vrijwilligers.
Nadat het seizoen plotseling stil is komen te liggen, hebben we in mei gepoogd de boel weer op te starten. In plaats van binnen sporten, gingen we naar buiten. Daar was gelukkig veel belangstelling voor. Inmiddels zijn ook binnen de activiteiten weer opgestart. Bij sommige leden bespeuren we wat aarzeling. Het is gebruikelijk dat aan het einde van het seizoen enkele leden opzeggen, om later weer aan te sluiten. Dat later aansluiten gaat nog mondjesmaat. Daardoor is het voor ons lastig te zeggen hoeveel groepslessen wij bijvoorbeeld kunnen aanbieden.
We hebben momenteel zo’n 335 leden. We hebben eerder boven de 400 gezeten en we verwachten later dit najaar nog wat aanmeldingen.
Het leuke aan DSTV is dat we voor iedereen wat aanbieden. Van jong tot oud: iedereen is meer dan welkom. Bovendien is ons aanbod heel gevarieerd. Zo staat er een gezonde sportvereniging met zowel binnen- als buitensport. Toch kampen wij ook met een gebrek aan vrijwilligers. Net als vele andere verenigingen, blijkt het lastig om mensen als vrijwilliger in te kunnen zetten.
Tot slot verheugen wij ons op verbouw van de Peizer sporthal. Wij zouden graag een valkuil willen zien in die sporthal, zodat ook de meer complexe oefeningen gewoon in Peize kunnen worden gedaan. Hiervoor wijken wij momenteel nog uit naar Leek.’