Rodermark kan ook weer op jaarbeurs besteed worden

Jaarbeurs en horeca weer op één lijn

RODEN – De betaalmunt ‘Rodermark’ wordt tijdens de Rodermarktfeestweek – die vrijdag 23 september begint- weer hét betaalmiddel in Roden en kan ook weer op de Jaarbeurs van het Noorden gekocht en besteed worden. Hoewel niemand het nog officieel wil bevestigen, zullen deze week de laatste plooien gladgestreken worden. De Rodermark gaat straks 2,50 euro kosten. Met het opwaarderen van de Rodermark lijken de Jaarbeurs en de horeca in Roden weer meer naar elkaar toe te groeien.

Wat was het handig. Je kocht een zak vol Rodermarken en kon tijdens de feestweek overal met die munt betalen. Niet meer een verschillende munt bij elk etablissement, hetgeen door de consument als bijzonder storend werd ervaren. Bovendien zou de eenheid van munt omzet verhogend moeten werken. Aanvankelijk werkte het ook meer dan prima. Tot de ‘oorlog’ tussen de drukbezochte Jaarbeurs en de minder bezochte horeca weer in alle hevigheid oplaaide. Er ontstond onenigheid tussen de horeca en de Jaarbeurs over de waarde van de munt. Om meer mensen te lokken, opteerde de horeca voor een bier- en wijnprijs van slechts 1,50 euro. Deze prijs was voor de Jaarbeurs onacceptabel en derhalve stapte het uit de Stichting Rodermark. De Rodermark verloor zo ook haar waarde. Bij de Jaarbeurs moest immers weer met een andere munt betaald worden. Vanaf 23 september is alles dus weer duidelijk. Je koopt Rodermarken en kunt overal betalen. De prijs van de munt stijgt wel, naar 2,50 euro om precies te zijn. Prijsstijgingen of dalingen blijken tijdens de Rodermarkt overigens niet heel veel invloed op het gedrag van mensen te hebben. In het jaar dat bier en wijn bij de horeca slechts 1,50 euro kostte, leek het bij de Jaarbeurs- waar een drankje beduidend meer kostte- zelfs drukker te worden. Tijdens Rodermarkt kijken mensen kennelijk niet zo nauw.

Het feit dat alle partijen weer op één lijn lijken te zitten, is opmerkelijk. Heel lang leek de breuk tussen Jaarbeurs en horeca definitief. Achter de schermen zijn beide partijen echter dichter naar elkaar toegegroeid. Ook Volksvermaken heeft daar ongetwijfeld een voorname rol in gespeeld. Naar verluidt zetten de deelnemers aan de Rodermark 2017 volgende week hun handtekening onder de overeenkomst en wordt de waarde van de munt dan definitief op 2,50 euro bepaalt.

Ook op langere termijn lijken Jaarbeurs en horeca weer meer zaken te gaan doen. Het is publiek geheim dat de Jaarbeurs meer en meer toe wil naar een evenement met een festivalkarakter. Dan ook zou de horeca vooral in de avond en nacht weer de hoofdrol kunnen spelen. De afgelopen jaren was dat bepaald niet zo. Ondernemers zagen lijdzaam toe hoe het Jaarbeursterrein de drukte amper nog aankon, terwijl ondernemers zelf amper nog een programma neerzetten. Behalve prijs en programma speelt ook het feit dat je bij wijze van spreken elke week naar de horeca in Roden kunt en slechts één week per jaar naar de Jaarbeurs een rol bij het feit dat het bij de Jaarbeurs vaak drukker is dan in het dorp zelf.  Iets van concurrentie zal altijd blijven, het lijkt er inmiddels op dat partijen in de nabije toekomst proberen samen beter te worden van de feestweek, dat er dus weer meer samengewerkt gaat worden. Een prima ontwikkeling.

Overigens nadert de ‘feestweek der feestweken’ ondertussen echt met rasse schreden. Achter de schermen wordt – vakantie of niet- koortsachtig gewerkt aan de organisatie. Dan nog een nieuwtje over de Jaarbeurs.  In de beurstent zal een deel van het ‘oude’ Holland Heineken Huis opgesteld worden, omringd door lokale ondernemers als Cruwijn, Zuivelhoeve en Koffielust. Peter van Kernebeek van Loods zal het terras rond dit Holland Heineken Huis inrichten. Op die manier moet het ook op de beurs zelf een stuk gezelliger worden. De Rodermarkt komt er aan. Over waar u welke munt moet kopen, hoeft u zich in elk geval geen zorgen meer te maken.