Roner ondernemers beslissen binnenkort over Ondernemersfonds

‘Voortbestaan Ondernemersfonds is een must’

RODEN – Binnenkort zullen Roner ondernemers moeten stemmen over het voortbestaan van het zogeheten Ondernemersfonds. Dit fonds zorgt ervoor dat er veel kan worden georganiseerd binnen het Rodense, zonder dat één ondernemer hier meer of minder voor betaald dan de ander. Voorzitter van de Stichting Ondernemersfonds Noordenveld is niemand minder dan Jan Kemkers. Hij vertelt over het ontstaan en het belang van het fonds.

Allereerst: wat is nu precies een Ondernemersfonds. Kemkers legt uit: ‘In een Ondernemersfonds betalen de deelnemende ondernemers extra OZB belasting. De gemeente maakt dat over naar de Stichting Ondernemersfonds Noordenveld, waar ik voorzitter van ben. Wij zien er als bestuur op toe dat het geld uit het Ondernemersfonds wordt besteed zoals van tevoren is vastgesteld.’ In het fonds zijn ondernemers uit het centrum, de Kanaalstraat en de Vrijetijdsboulevard van Roden verenigd. Wanneer er een aanvraag wordt gedaan, moet kunnen worden aangetoond dat ondernemers uit dit gehele gebied hier profijt van hebben. ‘Dat wil dus zeggen dat als, puur hypothetisch, ondernemers uit de Heerestraat zouden vragen om een bijdrage voor een optreden van Jannes, wij die bijdrage niet zouden goedkeuren. Want dat zou niet voor het gehele gebied zijn’, geeft Kemkers aan. Voorbeelden van initiatieven die wél groen licht kregen, zijn bijvoorbeeld de nieuwe verlichting in het centrum, de prachtige bloemen die jaarlijks worden opgehangen of de sneeuwschuiver die er voor zorgt dat het winkelgebied bij winterdag altijd begaanbaar is. ‘De gemeente maakt eerst de grote wegen schoon, maar vanuit het Ondernemersfonds is geregeld dat ook het winkelgebied te allen tijden begaanbaar is.’

‘In 2011 is er in Nederland een pilot opgezet van drie jaar, met betrekking tot het Ondernemersfonds. Er zou worden gekeken in hoeverre een dergelijk fonds mogelijk zou zijn en wat hiervan de voordelen zouden zijn. Ook Noordenveld deed mee met deze pilot en na drie jaar kon worden teruggekeken op een geslaagde proefballon’, zo herinnert Kemkers zich. ‘De ondernemers stemden destijds in met het voortzetten van dit fonds. Afgesproken is dat er eens in de vijf jaar zou worden gestemd over het voortbestaan van het Ondernemersfonds.’

In Roden is het zo geregeld dat de Zakenkring ieder jaar met een programma komt met daarop hetgeen zij willen ondernemen. ‘Als onafhankelijk bestuur kijken wij naar die aanvragen en toetsen wij of het iedereen uit het fonds ten goede komt. Als dat zo is, keuren wij de aanvraag goed’, aldus Kemkers.

Inmiddels zijn we vijf jaar verder en komt die stemming dichterbij. Volgens Kemkers is het van groot belang voor de leefbaarheid in Roden dat ondernemers weer vóór het fonds stemmen. ‘Ik zie de laatste jaren een ontwikkeling op gang komen in Roden’, zegt hij. ‘De winkelruimte en het aantal winkels loopt terug. Daarmee komen de kosten voor het fonds hoger te liggen. Maar zonder Ondernemersfonds gaan we terug naar de oude situatie. Dat betekent dat ondernemers die wat willen organiseren, dat helemaal zelf moeten oppakken, zonder de steun van een dergelijk fonds. De Zakenkring is een ontzettend actieve club die veel wil organiseren, maar je moet ervoor waken dat altijd dezelfde ondernemers opdraaien voor de kosten. De activiteiten zorgen namelijk voor meer klanten in het dorp, dus iedere ondernemer profiteert mee. Het Ondernemersfonds vind ik daarom een must. En we gaan er alles aan doen om het voortbestaan van dit fonds veilig te stellen.’