‘Rookgordijn’ en ‘zoethoudertjes’ voor gedupeerde woningbezitters

Omwonenden Oudgenoegstraat luiden de noodklok

RODEN – Inwoners van de wijk Middenveld in Roden hebben vorige week woensdag hun beklag gedaan tijdens de raadsvergadering van de gemeente Noordenveld. Namens de inwoners rondom de Oudgenoegstraat – waar eerder deze maand twee gezinnen uit hun huis werden gezet vanwege ernstige verzakkingen – spraken de heren Jan van Dam en Tonny van der Lee in. Zij gaven aan dat de communicatie vanuit de gemeente over de stand van zaken zeer te wensen overlaat. ‘Er wordt een rookgordijn gecreëerd’, sprak Van der Lee. ‘De gemeente laat niets van zich weten en geeft ons enkel wat zoethoudertjes. Pas toen we vertelden dat we naar de raad gingen, kregen we een reactie.’
Begin september werd bekend gemaakt dat enkele huizen ernstige schade hadden opgelopen en dat twee gezinnen uit hun huis werden gezet. Op een informatieavond werden inwoners op de hoogte gesteld van de problematiek in hun wijk. ‘Aanvankelijk leek de communicatie goed, maar in de praktijk werd dat snel minder’, schetste Van der Lee. ‘Er werd een rookgordijn opgetrokken en uiteindelijk volgde er radiostilte. We hebben zes stukken van de gemeente ontvangen over deze problematiek. Twee daarvan waren totaal niet relevant. We worden zoet gehouden met halve en vage antwoorden.’
Jan van Dam vulde Van der Lee aan: ‘Er werd verteld dat er research zou worden gedaan’, sprak hij. ‘Voor zover wij hebben kunnen zien, is de stand van het grondwater de rode draad in de problematiek. Daarnaast lijkt het alsof het gebied verergerd. Het huis van Johnny (Johnny de Jonge, de huiseigenaar die zijn woning moest verlaten, red.) verzakt nog steeds.’ De bezorgde inwoner merkte op dat er vanuit de buurt suggesties zijn gedaan om de verergerende stand van de woningen in de wijk tegen te gaan, maar telkens kregen ze nul op het rekest. ‘We hebben ideeën aangedragen over het bevochtigen van grond, maar we krijgen geen reactie. Als wij onzin verkondigen, zeg het ons dan alsjeblieft. We hebben behoefte aan expertise’, richtte hij zich tot het college van burgemeester en wethouders.
Dat de situatie zorgelijk is, bleek wel toen er een grondwaterstand van minder dan twee meter werd gemeten. De aanwezige inwoners zijn er van overtuigd dat – ondanks dat hun huizen nu nog geen scheuren hebben – dit slechts een kwestie van tijd is.
Jan van Dam wees daarnaast op een opzienbarend tafereel. Toen enkele inwoners samen met de gemeente op zoek ging naar een peilbuis bij het huis van Johnny de Jonge, kon die niet worden gelokaliseerd. ‘Dat houdt dus in dat deze de laatste tijd niet is afgemeten’, concludeert Van Dam.
Ondertussen bleef het stil vanuit de gemeente Noordenveld. Inwoners droegen telkens ideeën aan en stelden vragen, maar een respons bleef uit. Toen de inwoners op een vrijdagmiddag dringend behoefte aan contact hadden, bleek het gemeentehuis in Roden gesloten. ‘Ten einde raad hebben we de politie gebeld. We móesten iemand spreken’, vertelt Van Dam over die bewuste vrijdagmiddag. Nadat ook die niets voor de inwoners hebben kunnen doen, stonden ze plotseling bij burgemeester Klaas Smid op de stoep. ‘Hij heeft ons aangehoord en beloofd dat wij de maandag erop direct op de hoogte zouden worden gebracht over de stand van zaken. Dat is helaas niet gebeurd’, vervolgt Van Dam.
‘We hebben hier te maken met een urgent probleem. Mails lijken terecht te komen in een ambtelijke put en uiteindelijk krijgen wij dan een mail dat er eerst geen informatie meer wordt verschaft’, sprak Van Dam. ‘De deur van het gemeentehuis is op slot. We richten ons nu op de raad. We willen op korte termijn de dialoog aangaan’, besloot Van Dam, die namens de gehele buurt en haar bewoners sprak.
De vertegenwoordigers in de raad waren geschokt door het geschetste beeld. Gerard Willenborg (CDA) noemde het ‘behoorlijk schrijnend’. Het was Bertus Jan Epema die namens PvdA/GroenLinks voorstelde om direct een locatiebezoek in te plannen. ‘We moeten zo spoedig mogelijk de kloof tussen de gemeente en de betrokkenen verminderen’, zei hij. ‘Ik stel voor dat het college de agenda’s leegmaakt en dit morgenvroeg direct bespreekt.’ Daarnaast stelde hij aan de fractievoorzitters voor om de vergadering voor een kort moment te schorsen, zodat zij een locatiebezoek konden inplannen. Dat bezoek heeft afgelopen zaterdag plaatsgevonden. Voor zover bekend, heeft het college nog geen verdere actie ondernomen en wachten zij informatie van het onderzoek af.