Roon toont film ’40 jaar Volksvermaken’

RODEN – Historische vereniging Roon houdt op maandag 16 november weer een Roneravond. De avond begint met de ledenvergadering, waarbij onder andere de jaarrekening en de begroting aan de orde komen. Leden die het op prijs stellen om al enkele dagen voor de vergadering kennis te nemen van de cijfers, worden daartoe in de gelegenheid gesteld. Zij kunnen bellen met Anne Ananias via 050-5017682. Na de vergadering wordt een gedeelte van de film ’40 jaar Volksvermaken’ vertoond. Hierna komen Herma Stroetinga en Anne Doornbos met korte, hilarische acts. Na de tweede pauze wordt een film over de Drachtster Tram vertoond. De avond wordt gehouden in de Pompstee en begint om 19.30 uur. Een kaartje kost zeven euro. Ook niet-leden zijn welkom.