Ruim vijf ton voor Health Hub Roden

RODEN – In navolging van de Hanzehogeschool Groningen, de gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe heeft ook regio Groningen – Assen een financiële bijdrage toegezegd aan Health Hub Roden. Verdeeld over een periode van vijf jaar wordt een bedrag van 559.000 euro ter beschikking gesteld in het kader van de regeling ‘Regionale en innovatieve Projecten’. De adviescommissie van de Regio Groningen – Assen gaf bij dit project onder meer als oordeel aan: ‘Health Hub Roden is een positief project en gaat zeker meerwaarde opleveren voor de regio. De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in deze sector is kansrijk en verstandig om te doen.’ Binnen Health Hub Roden werken verschillende Noord Nederlandse kennisinstellingen, bedrijven en overheid samen op het gebied van medische technologie en gezond ouder worden. Doel is kennis te delen, te ontwikkelen en te zoeken naar innovatieve oplossingen. Health Hub Roden is opgericht om de aanwezige gespecialiseerde kennis en kunde in de regio te behouden en is niet gebonden aan landsgrenzen. Door deze brede blik ontstaan ook kansen voor bedrijven die (nog) niet in deze branche werkzaam zijn. De interesse vanuit het bedrijfsleven voor Health Hub Roden is groot. De oorspronkelijke planning verwachtte twaalf aangesloten bedrijven halverwege 2017, maar dit aantal is al ver overschreden. Eind 2015 stonden al 25 aangesloten bedrijven op de teller. Momenteel wordt druk gewerkt aan de inrichting van het pand in Roden. In februari gaan de eerste studenten starten met drie onderzoeksopdrachten. Op 10 maart staat de officiële heropening van de locatie gepland.