Ruim zeven ton voor Veenhuizen

VEENHUIZEN – Het college van gedeputeerde staten heeft de investeringsagenda verder vorm gegeven. Provinciale staten hebben eind 2015 45 miljoen euro beschikbaar gesteld uit de provinciale reserves om projecten te realiseren die bijdragen aan duurzame werkgelegenheid in Drenthe. Voor de ontwikkeling van breedband is ruim negen miljoen euro gereserveerd, terwijl ‘Werken aan de Toekomst van Veenhuizen’ 750.000 euro tegemoet kan zien. Door middel van een gerichte, eenmalige financiële bijdrage kan de provincie bijdragen haar verantwoordelijkheid nemen voor het borgen van een ontwikkelgericht rentmeesterschap in dit unieke gebied. Dit past on de gezamenlijke strategie van Rijk, gemeente en provincie om te zorgen voor nieuwe investeringen in Veenhuizen.