Samen energie besparen in Kortland Peize

PEIZE – Het buurtteam Kortland nodigt buurtbewoners uit om samen energie te besparen. Op initiatief van de vereniging dorpsbelangen Peize hebben buurtbewoners het buurtteam Kortland opgericht. ‘Wij worden ondersteund door Buurkracht, een landelijk initiatief van de netbeheerder Enexis Holding N.V. In Nederland doen al 301 buurten mee. Kortland is de eerste buurt in Peize die meedoet. Als je je aanmeldt op www.buurkracht.nl/kortland kan je door het uitlezen van de slimme energiemeter je energieverbruik zien ten opzichte van de buurt en met de buurtacties meedoen. Tot 20 januari hebben we de actie “lek zoeken”. Met een warmtecamera sporen we de warmtelekken uit de huizen op. Iedere buurtbewoner kan zich via de website aanmelden om z’n huis te laten fotograferen. Ook heeft het buurtteam drie type huizen door een energieadviseur laten scannen. Op de buurtbijeenkomst van 26 januari vertelt de energieadviseur over de scans en hoe bewoners slim energie kunnen besparen. Iedereen kan zijn warmtescans meenemen om persoonlijk advies te krijgen en aangeven of hij/zij belangstelling voor energiebesparingsmaatregelen heeft. Het buurtteam gebruikt deze inventarisatie om nieuwe acties voor de buurt te organiseren. Hierbij kunt u denken aan verder uitwerken van zaken als vervanging van een verwarmingsketel, vloerisolatie, zonnepanelen of bijvoorbeeld gevelisolatie. Door dit initiatief wil het team de wijk verduurzamen en de saamhorigheid in de wijk versterken. Samen kunnen we meer energie besparen.’