‘Samen op pad met Alzheimer Café Noordenveld

RODEN – Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Het thema dit jaar is ‘Samen op pad’. ‘Als Alzheimer Café gaan we letterlijk samen op pad met belangstellenden, in het bijzonder mensen met dementie en hun begeleiders’ vertelt Aly van Beijeren, coördinator van de werkgroep van het Alzheimer Café in deze gemeente. Men kan één van vier historische locaties kiezen. ‘En op elke locatie komt het verleden tot leven door oude verhalen en voorwerpen. Mensen met en zonder dementie zullen deze herkennen en ervan genieten. Het wordt zeker genieten als gasten sommige dingen ook nog eens mogen uitproberen. De middag zal te kort zijn’, verwacht Van Beijeren.

In haar werk als geestelijk verzorger in een verpleeghuis maar ook in haar persoonlijk leven, haar moeder had dementie, weet ze wat de ziekte kan betekenen. Jan Rodenboog herkent dit. ‘Ook ik heb ondervonden wat het is, omdat een naaste behept was met dementie’. Daarom stelde hij zich als een van de eersten beschikbaar als gespreksleider van het AC. Vrijwilligers Jannes Hofsteenge en Joke Belser zijn betrokken geweest bij de oprichting van het Café in 2013. ‘Op die eerste avonden in het voorjaar van 2014, we zaten toen in het Scheepstrakabinet, zat de zaal vol.’ Het was volgens Hofsteenge meteen duidelijk dat er grote behoefte was aan een Alzheimer Café. Inmiddels wordt er elke eerste donderdagavond van de maand een avond georganiseerd waar gespreksleiders met deskundigen in gesprek gaan. ‘Het Alzheimer Café is een goede plek om naar toe te gaan als je op de een of andere manier met de ziekte dementie te maken krijgt. Er wordt veel informatie gegeven, maar je kunt ook je eigen ervaringen delen met lotgenoten, zowel met een lach als met een traan’, zegt Johanna Feijen. Ook zij voelt zich als vrijwilliger erg betrokken. ‘Ja, als ervaringsdeskundige heb ik hier over dementie veel kennis opgedaan’, beaamt Belser, ‘en nu ik zelf opnieuw in de situatie zit, is een luisterend oor heel belangrijk.’ Willy Slagter is ook vrijwilliger en heeft de avond waarin een echtpaar, waarvan één met dementie, zo open in gesprek ging met de gespreksleider en later het publiek nog op haar netvlies staan. ‘Zo indrukwekkend.’ Maar ook de avond van 1 september waarin Gerdien Breimer, als dochter van een moeder met dementie, zo open in gesprek gaat. ‘Haar advies: blijf meebewegen in de omgang met hen die getroffen worden door dementie, blijft mij bij.’ Christa Vos, vanaf de start van het AC betrokken als vrijwilliger vindt elke bijeenkomst waardevol. Maar herinnert ze zich de avond waarin een film werd getoond over een man met dementie het meest. ‘We werden meegenomen in het proces en zagen veel ontroering en liefde.’ Alice Veenhuizen en Gretha van der Veen vertellen zich als vrijwilligers en gespreksleiders te hebben aangemeld omdat ze graag net dat kleine verschil willen maken. ‘Een stukje meelopen met iemand op zijn of haar weg’, aldus Veenhuizen, die vanuit haar professie veel met mensen met dementie en hun naasten heeft gewerkt. ‘Ja, luisteren en er zijn voor de bezoekers, dat zit in mijn hart’, voegt Van der Veen daaraan toe.

Op 21 september gaan de vrijwilligers van het AC dus overdag op pad. Bezoekers kunnen een keuze maken uit vier historische locaties. Wanneer men zou kiezen voor het Scheepstrakabinet gaan de bezoekers terug naar de tijd van Ot en Sien. ‘Waarschijnlijk een herkenbare tijd, al was het alleen al vanwege de schoolbanken met de inktpot in het midden, de schoolboeken en schoolplaten die werden gebruikt. Maar misschien ook de kleding, de klompen, de lei waarop met een griffel werd geschreven of de kroontjespen met de bijbehorende inktlap en de vlekken in je schrift terwijl je je vreselijke best deed’, zijn de woorden van vrijwilliger Clara Penninga. Maar herinneringen aan vroeger zullen ook bij Museum Kinderwereld weer worden opgeroepen. ‘Ze zullen speelgoed tegenkomen waar ze vroeger vaak mee gespeeld hebben’, aldus Egbertje Alberts. Bij de enige havezate van Drenthe die open is voor publiek, De Mensinge, zal zich vast en zeker ook een stukje herkenbare geschiedenis doen herleven. De laatste locatie is de eeuwenoude Catharinakerk met het prachtige Hinszorgel, karakteristiek en prachtig gelegen op de brink.

‘Wat ik hoor en zie van de mensen die komen in het Alzheimer Café is dat mensen gehoord en gezien worden’, vertelt Reina Zoethout die 42 jaar in de zorg werkte. Op 21 september, op Wereld Alzheimer Dag, is er dat extra dagje uit, waar de verhalen ongetwijfeld los zullen komen. ‘Samen op pad’ na een kopje koffie in de Winsinghhof. Aanmelden kan bij Jan Rodenboog (jhrodenboog@gmail.com, tel. 06 25200634) of Aly van Beijeren (alyvanbeijeren@ziggo.nl, tel. 06 52418436).