Samen praten over het nieuws van de dag

RODEN – Elke vrijdagochtend wordt er bij de cbs De Parel in Roden druk gediscussieerd over allerlei actuele onderwerpen. Op initiatief van WiN buurtwerker Jaïr Tanasale is in samenwerking met Vluchtelingenwerk en de bibliotheek een ‘Jong-Oud-en-Nieuw’ project gestart. ‘Er wordt drie maanden lang in een klein groepje met elkaar gesproken. Een groepje bestaat uit kinderen, ouderen en nieuwkomers en er wordt gepraat over allerlei thema’s die in het nieuws zijn,’ zegt Jaïr Tanasale. De verschillende nieuwsonderwerpen komen naar voren uit het bulletin Nieuwsbegrip dat wekelijks op school wordt verspreid.

Bijzonder moment was afgelopen vrijdagmorgen het aanschuiven van wethouder Jeroen Westendorp van de gemeente Noordenveld om mee te praten over het nieuws van de dag. Onderwerp van gesprek was dit keer De Lange Jaap, oftewel de vuurtoren in Den Helder die te maken heeft met scheurtjes in het beton en daarom kan instorten. Een link naar Roden was hierbij snel gelegd. Ook hier hebben enkele woningen in de wijken Hofsteden en Roderveld te maken met verzakkingen en scheuren. Landelijk nieuws wordt op deze manier vertaald naar lokale onderwerpen.

‘Het is mooi om te zien hoe verschillende generaties en culturen van elkaar kunnen leren,’ laat Jaïr  weten. ‘Door samen te lezen en te praten helpen de deelnemers elkaar op een vanzelfsprekende en laagdrempelige manier met taalontwikkeling. Door de ontmoeting tussen verschillende culturen komt er meer begrip voor elkaar. Ook Charlotte de Jong, directeur van cbs De Parel, is enthousiast. De groep deelnemers bestaat uit Jeremy, Halefon, Thaer, Asala, Louis en vrijwilliger Jan Willem Knoop. Jaïr Tansale: ‘Doordat de groep niet te groot is voelt een ieder zich vrij om te spreken en met elkaar in gesprek te gaan. Door verschillende generaties met elkaar in contact te brengen krijgen ouderen de mogelijkheid hun levenswijsheid te delen, terwijl ze aan de andere kant genieten van nieuwe ideeën en energie van de jongere generatie.’

Er komen op dit moment al aanmeldingen binnen om nieuwe groepen op andere scholen te starten. Na de pilot op cbs De Parel wordt besloten of het project Jong-Oud-en Nieuw wordt doorgezet op andere scholen. Wie mee wil doen als deelnemer of als vrijwilliger kan contact opnemen met Welzijn in Noordenveld 050 3176500 of service@stwin.nl.