‘Samen Werken aan Ondernemend Noordenveld’

Henk Kosters 2016

College biedt economisch beleidsplan aan

RODEN – Wethouder Henk Kosters biedt woensdag – aan het begin van de raadsvergadering- het economisch beleidsplan ‘Samen Werken aan Ondernemend Noordenveld’ aan de gemeenteraad van Noordenveld aan. Dit doet hij middels een symbolische overhandiging van het eerste exemplaar aan Robert Meijer van de raadsfractie van de VVD. Deze partij was destijds initiatiefnemer om te komen tot de opstelling van een economisch beleidsplan. Het college stelde het plan vast. Het bevat zowel een beschrijving van het gemeentelijke beleid, als ook een uitgebreid uitvoeringsprogramma met een groot aantal actiepunten die het college de komende jaren denkt op te pakken. Een van de speerpunten uit het beleidsplan is de Health Hub en de kansen die dit biedt voor medisch technologische bedrijven. De gemeente onderzoekt samen met de provincie de mogelijkheden om ‘start ups’ onder de Health Hub te vestigen alsmede om de Magista-locatie speciaal voor deze doelgroep te herontwikkelen. Het beleidsplan zal in mei worden besproken in de gemeenteraad, daarna zal het worden ingebracht in de procedure van de Omgevingsvisie en wordt het betrokken bij de op basis van de Omgevingsvisie op te stellen uitvoeringsprogramma’s.