Samenwerken aan kwaliteit van de BSO

Klankbordgroep februari 2016

REGIO – In Nederland gaan wekelijks 400.000 kinderen naar de Buitenschoolse Opvang (BSO). Toch is er voor deze vorm van opvang nog maar weinig materiaal beschikbaar dat professionals ondersteunt in het dagelijkse werk met deze groep kinderen. De afgelopen maanden is er had gewerkt aan een boek met daarin een eerste methode boor het werken in de buitenschoolse opvang. Kinderparticipatie en het ontwikkelen van een divers en betekenisvol activiteitenaanbod staan centraal in de werkwijze die auteur en trainer Jessica Schouten heeft ontwikkeld. Tijdens het schrijven heeft een klankbordgroep van pedagogisch medewerkers en leidinggevenden uit de praktijk bijgedragen aan het boek en als dank kregen zij de cursus met de methode aangeboden. Op de foto de betrokkenen: (achter) Gonny van der Velde van de Kluts in Nieuw Roden, Peter van Hoorn, Henny van Dijk van Kidscasa Kinderopvang in Peize, Marjon Venekamp van Kidscasa Kinderopvang in Roden, Voor: Margreet van Halewijn, Jessica Schouten, Aleida Bijstra van de Kluts en José kalk.