Samenwerking feestelijk gevierd

VEENHUIZEN – Welzijn in Noordenveld en Bij de Buren in Veenhuizen gaan hun samenwerking versterken. Om deze samenwerking kracht bij te zetten werd er vorige week woensdag een samenwerkingsovereenkomst getekend. Een feestelijk moment dat werd gevierd met applaus door vrijwilligers en deelnemers, bloemen en proostend met een glaasje bubbels. 

Grietje Vording en Saskia Schotman tekenden voor Bij de Buren en Elisa Ligt, directeur van WiN, namens de welzijnsorganisatie (foto). Bij de Buren biedt inloop, ontmoeting en een zinvolle dag aan inwoners uit het dorp. Volgens Elisa Ligt sluiten de plannen van Bij de Buren goed aan bij andere op te zetten voorzieningen voor mensen in een kwetsbare positie, zoals die door de focusgroep WiN Norg worden ontwikkeld en opgezet. Het gaat om voorzieningen waar je terecht kunt als je behoefte hebt aan ontmoeting, zingeving, voorkomen van eenzaamheid, ontmoeting voor mantelzorgers en dergelijke. Bij Bij de Buren in Veenhuizen kan dat.’

Grietje Vording en Saskia Schotman zijn de initiatiefnemers van Bij de Buren. ‘Wij hebben dit in Veenhuizen opgezet omdat vooral oudere inwoners nergens naar toe konden. En onze inschatting is een juiste geweest. We hebben veel deelnemers. Niet alleen ouderen, maar ook bijvoorbeeld nieuwkomers uit de samenleving die we met ontmoetingsactiviteiten Nederlands leren. Jong en oud is hier elke woensdag van 10.00 tot 16.00 uur welkom. Tussen de middag hebben we een lunch met een lekker soepje. Kom gewoon eens langs zou ik zeggen.’

Bij de Buren zit in het achter lokaal van de voormalige school de Veenster. Informatie kan ook via focusgroep WiN Norg worden verkregen op telefoonnummer 050 3176500.