Samenwerking Norgerduinen krijgt vorm

NORG – Afgelopen vrijdag vond er in De Brinkhof een symposium plaats over de Norgerduinen. Over belangstelling had men niet te klagen, de Dorpshuiszaal zat bomvol. In totaal werd er door 130 aanwezigen gesproken over de toekomst van de Norgerduinen. Natuurlijk, hoofdthema was het al dan niet permanent wonen in het recreatiegebied dat Norg in zijn geheel aan de oost- en westzijde van het dorp omgeeft. De gemeente vroeg de deelnemers ook nadrukkelijk om na te denken over andere onderwerpen. Ondernemen, recreatie en wonen, werden als thema ’s toegevoegd om de discussie breder te trekken. ‘Om uit deze al jarenlang slepende problematiek te komen, zal het onderwerp echt op een andere manier bekeken moeten worden,’ liet wethouder Henk Koster van de gemeente Noordenveld weten. Dat de Norger problematiek niet specifiek is, zei ook de aanwezige gedeputeerde Tjisse Stelpstra. ‘ We zien deze discussie in geheel Drenthe. De provincie heeft geen oplossing. Er zal gekozen moeten voor maatwerk. Ieder gebied vraagt om eigen oplossingen en die moeten komen van de bewoners en recreanten. De provincie kan faciliteren in dit proces,’ gaf hij de zaal mee. Aanwezigen gaven alom aan dat het prima toeven is in het dorp Norg. Er zijn voldoende basisvoorzieningen om hier goed te wonen, te werken en recreatief bezig te zijn. Bos en heide zijn volop aanwezig. Albert Koele van de Vereniging van huiseigenaren gaf aan dat zijn organisatie al aan de slag is gegaan met het maken van plannen om de Oosterduinen in kwaliteit te verbeteren. ‘Want,’ zo gaf hij aan, ‘we willen een goed toegankelijk bosgebied waar we goed kunnen wonen. Dat hebben we omgezet in een visie met als motto ‘ Samen maken we het mooier’. Kwaliteit is hierbij het sleutelwoord.’ Wethouder Henk Koster zei dat er deze ochtend een echt wezenlijke stap is gezet. ‘De discussie verliep goed, we hebben een lijn uitgezet en willen samen met betrokkenen uitkomen op een totale visie voor de Norgerduinen. Omdat te bereiken zullen we moeten samenwerken.’ Er is inmiddels een werkgroep gevormd die in het vroege voorjaar wederom met alle belangstellenden wil bijeenkomen om over de voortgang van dit onderwerp te spreken.

norg-norgerduinen-2