Schadeclaims gasopslag inwoners Steenbergen moeten sneller afgewikkeld

STEENBERGEN – Schadeclaims van inwoners van Steenbergen door de gasboringen van gasopslag in Langelo moeten sneller worden afgewikkeld. Dat vinden de partijen Lijst Groen Noordenveld (LGN), GroenLinks en Gemeentebelangen. Zij dienen hierover vanavond een motie in. Het college van burgemeester en wethouders moet bij de NAM aandringen op een snelle afhandeling, stellen de partijen. Bewoners zitten met scheuren in hun huizen. Dat wijten ze aan het feit dat Steenbergen boven de gasopslag ligt.

Onderzoek, dat uitgevoerd werd in opdracht van de NAM, wees uit dat de gasopslag niet de oorzaak was van de scheuren. De pikten de bewoners niet en drongen aan op nieuw onderzoek. Hoewel dat werd toegezegd door de aardoliemaatschappij, laat dat op zich wachten.

“De gemeenteraad heeft op 9 september 2015 en 12 januari 2016 overlegd met de NAM over de effecten van de gasopslag Langelo op bodemstijging en –daling in de omgeving. Toen was de afspraak dat de raad een maand later door de NAM op de hoogte zou worden gesteld van de stand van zaken wat betreft een vervolgonderzoek. Dat is tot nu toe niet gebeurd”, schrijft de LGN.

“Via het college en de media is de raad geïnformeerd over het doen van een validatieonderzoek door TU Delft, een vervolgonderzoek en over het Platform gasopslag Langelo. Daaruit blijkt weinig voortgang in de afwikkeling van de schadeclaims. De gemeenteraad vindt dat de bewoners nu zo spoedig mogelijk moeten weten hoe en wanneer de schadeclaims worden afgewikkeld.”