Schapen aan de bak bij de Hoeksteen?

    RODEN – Er wordt een serieuze poging ondernomen om de schaapskudde die Roden momenteel afhelpt van overtollig gras in te zetten rondom school de Hoeksteen. Daar is het gras ook behoorlijk lang. Zo lang zelfs dat betwijfeld moet worden of de reguliere maaiers die lengte wel aankunnen. Vanuit de wijkbelangenvereniging is al geïnformeerd of de schapen eventueel ingezet kunnen worden. Gezien de beperkte omvang van het perceel, zullen de schapen er zo klaar zijn. Een definitief akkoord voor de inzet van de schapen is er nog niet, ondenkbaar is het echter ook niet.