Scherpte op kwaliteitseisen Transferium De Punt

DE PUNT – De gebiedskwaliteiten in de omgeving rond Groningen Airport Eelde moeten voor GS ten grondslag liggen aan het ontwerp voor het Transferium. Voortborduren op het landschap, het verkavelingspatroon, karakteristieke landschappelijke elementen en de landschapsvisie van de A28 zijn daarbij van belang. In het rapport wordt een impressie gegeven van een denkbare doorvertaling in een Transferiumontwerp. Gedeputeerde Rein Munniksma (PvdA) vindt het noodzakelijk dat op dit kwetsbare punt een extra inspanning naar de kwaliteit van de omgeving wordt geleverd: “De voorkeurslocatie van het Transferium aan de oostzijde van de A28 ligt in het Nationaal Park en Landschap de Drentsche Aa. Ik wil ervoor waken dat de bijzondere landschappelijke aspecten nadrukkelijk worden meegewogen in de verdere planvorming. Dit rapport biedt ons daartoe voldoende handvatten.” Vanaf 2006 zijn de plannen voor een Transferium ontstaan. Op basis van een netwerkanalyse vanuit de Regio Groningen Assen, bereikbaarheidsprofielen van Drenthe, onderzoek naar een multimodiaal knooppunt en de Omgevingsvisie 2010 is de provincie in januari 2012 samen met de gemeente Tynaarlo een onderzoek gestart naar de locatiekeuze. Gedeputeerde Henk Brink (VVD): “Het Transferium draagt bij tot betere bereikbaarheid van de stad Groningen vanuit het zuiden. Dat is ook een Drents belang. Bij de keuze voor de locatie zijn de eisen vanuit openbaar vervoer leidend. Daarbij willen we de belangen van de omgeving niet uit het oog verliezen. Het ontwerp willen we met de omgeving verder uitwerken.”