Scootmobielclub Noordenveld: ‘eerste afspraak staat’

RODEN – Vorige week kwamen tien scootmobielrijders af op een gezamenlijke bijeenkomst in de Pompstee om te bespreken of er in de gemeente Noordenveld ook een scootmobielclub kon worden opgericht. De eerste signalen zijn hoopgevend. Op woensdag 28 juni is er een eerste scootmobielrit. Vertrek om 14.00 uur vanaf Zorgplaza aan de Kanaalstraat in Roden. Wie mee wil is welkom.

Het initiatief werd genomen door mevrouw van Beusekom uit Roden. Zij is al lid van de scootmobielclub in Leek en maakt daarmee prachtige tochten langs bekende en onbekende plekjes. Dat moet ook kunnen in de gemeente Noordenveld, bedacht zij zich. Er werd contact opgenomen met Welzijn in Noordenveld en vanaf dat moment is het balletje gaan rollen. Vanuit SportDrenthe werd Ester Witte erbij betrokken. Zo ook Zorgplaza en het Gehandicapten Platform Noordenveld in de persoon van Henk Kouwenberg.

Welzijn in Noordenveldmedewerkster Jannie Houwing opende de bijeenkomst en gaf aan dat er deze dag een interactief programma op de rials stond. Ester Witte van SportDrenthe ging in op het veiligheidsaspect en Peter Westra van Zorgplaza informeerde over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de scootmobielrijders. ´Vrijwilligers op de fiets mogen zich ook melden,´ gaf Jannie Houwing aan. Zij kunnen dan meegaan tijdens de route en op letten of het allemaal goed gaat. Zij mogen zich laten informeren bij mij via janniehouwing@welzijninnoordenveld.nl of even bellen met WiN 050 3176500.´ Henk Kouwenberg gaf ten slotte nog aan dat obstakels in wegen en gebouwen ook bij hem mogen worden gemeld en wel via secretaris@sgpn.nl. Zorgplaza had een parcours uitgestippeld waar deelnemers met de scootmobiel aan mee konden doen. Al met een geslaagde middag met een hoopvol vervolg.