Seizoen Kinderboerderij officieel van start


Norgerweg 2, Roden
In the sportlight: Kinderboerderij Roden

‘We zijn bijzonder blij met de unieke gaktokker’

RODEN – Zaterdag over een week wordt het seizoen van Kinderboerderij officieel geopend. Traditioneel is er dan van alles te doen, meer nog dan gebruikelijk is. De opening belooft in elk heel bijzonder te worden, want er zal dan een nieuw dier gepresenteerd worden. ‘Voor het eerst is het gelukt een gans met een kip te kruizen’, zegt stichtingsvoorzitter Herman Holland enthousiast. Volgende week zaterdag laten we het dier voor het eerst aan het grote publiek zien. Het is een zogenaamde gaktokker, waarvan er slechts een aantal in ons land zijn. Voor deze bijzondere en kwetsbare dieren hebben we overigens een speciaal verblijf laten maken’, zegt Holland.

De kinderboerderij in Roden – aan de Norgerweg- is een plek aar jong en oud zich meer dan uitstekend kan vermaken. De Kinderboerderijk valt onder de vlag van de Vereniging voor Volksvermaken Roden, beschikt over verschillende soorten dieren, een theeschenkerij en een speeltuin. ‘De kinderboerderij is een parel van de vereniging voor Volksvermaken en wordt gekoesterd en waar mogelijk uitgebouwd. Omdat het gaandeweg de jaren allemaal steeds groter werd, ging de kinderboerderij een steeds grotere plaats op de agenda van de bestuursvergaderingen van de Vereniging voor Volksvermaken innemen en verdrong daarmee de aandacht van het bestuur voor haar eigenlijke kerntaken; het organiseren van evenementen’, zegt Holland. Omgekeerd kreeg de kinderboerderij te weinig en te versnipperd aandacht. Door toenemende activiteiten werd het niet alleen ingewikkelder, ook namen de financiële risico’s toe. Daarom ging het beheer van de kinderboerderij in een aparte stichting. De eigendomsrechten van de gebouwen en de grond bleven gewoon bij Volksvermaken, alleen de exploitatie vindt plaats in de stichting Kinderboerderij Vereniging voor Volksvermaken Roden.’ In de statuten is bepaald dat de bestuursleden van de stichting door het bestuur van de vereniging worden benoemd en ontslagen, zodat de bestuurssamenstellingen van de stichting altijd in handen ligt van het bestuur van de vereniging. De stichting heeft, naast haar taak tot goed beheer, als ambitie om met name de speeltuin verder uit te bouwen.

‘Hoewel het beheer geld kost, houden we de entree gratis. Elk jaar wordt er door Volksvermaken een (tientjes)verloting gehouden, die rond de Rodermarkt wordt opgestart en waarvan de trekking eind december plaatsvindt. Volksvermaken schenkt zo jaarlijks zo’n 10.000 euro aan haar zusterstichting. Verder benaderen we bedrijven die ons willen sponsoren. De uit sponsoring verkregen giften, worden zoveel mogelijk gereserveerd om de speeltuin uit te breiden. Overigens is het niet eenvoudig om uit te breiden, denk alleen maar aan de eisen waaraan toestellen moeten voldoen en aan de aanschafprijs’, zegt Holland. Behalve kinderboerderij is er ook een theehuis en terras. En uiteraard een speeltuin, waarvan heel gretig gebruik gemaakt wordt. ‘Alle toestellen zijn gecertificeerd en worden periodiek gekeurd. Zijn de kinderen wat groter, dan kunnen ze gebruik maken van het theehuis met het prachtige terras. In het theehuis en op het terras zijn allerlei drankjes en andere hapjes verkrijgbaar en kan de kinderboerderij en de speeltuin worden overzien. De dieren worden verzorgd door cliënten van Promens Care, bovendien verzorgen zij ook het onderhoud van het terrein. Daarnaast is er een moestuin, een houtkloverij en een werkhok waar dingen van hout gemaakt worden voor de kinderboerderij. De cliënten van Promens Care verrichten alle werkzaamheden samen met vrijwilligers en met de beheerder. In het theehuis kan men ook een (verjaardags)feestje vieren. Ook hier is een groep cliënten van Promens Care verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen.’

De parel van Roden dus, zonder meer. ‘Zaterdag 1 april is er vanaf 13.00 uur van alles te doen met als hoogtepunt dus de presentatie van de gaktokker. Maar er is meer. Er is een draaimolen, kinderen kunnen geschminkt worden, er zijn presentaties van de scouting en er is bovendien een ballonnenclown. Ook komt er een springkussen. Het wordt een prachtige opening en mensen kunnen dus ook meteen de nieuwe bewoners en hun nieuwe verblijfplaats bekijken. Zo zetten we de al prachtige kinderboerderij nog meer op de kaart. We proberen een bekend iemand naar Roden te krijgen die de presentatie van de gaktokker op zich wel nemen. Wie dat wordt, kan ik nog niet zeggen, de onderhandelingen lopen nog. Het wordt heel bijzonder’, belooft Holland.

Seizoenopening: zaterdag 1 april, 13.00 uur
Met: schminken, draaimolen, scouting, springkussen en presentatie gaktokker.
Openingstijden (1 april-1 oktober): maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.45 uur en zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 16.45 uur.
Telefoonnummer: 050-5010275