Serge Duursma is Brons Master

MPN-Masters 03-11-2014_serge-duursma copy

LEEK – Serge Duursma, eigenaar van AndereFoto.nl in Leek, is beëdigd door het Master Photografers Network. Dit netwerk van professionele fotografen organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten met als doel kennisuitwisseling op nationaal en internationaal niveau om zo het niveau van fotografie in Nederland naar een hoger plan te tillen. Eens per jaar wordt de mogelijkheid geboden om je kwaliteiten te tonen aan een internationale jury. Voor de jurering van deze kwalificaties zijn strenge criteria opgesteld, waaronder het overbrengen van emotie, de kwaliteit, de onderscheidendheid en de techniek. Wanneer de jury het anoniem eens is over het getoonde werk, wordt de fotograaf beëdigd. Serge Duursma haalde in dit kader de eervolle titel Brons Master. Hij is nu toegetreden tot een selectie groep van professionele fotografen die niet alleen nationaal maar ook internationaal erkenning heeft verworven.