Sharon Dijksma

inbeeld Sharon Dijksma 2014

ONLANDEN – Maandag bracht staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma (FOTO) een bezoek aan het natuur- en waterbergingsgebied De Onlanden. Gedeputeerde rein Munniksma, dagelijks bestuurslid van het waterschap Noorderzijlvest Carla Alma en voorzitter van de bestuurscommissie Peize Hendrik Oosterveld gaven toen een korte toelichting over het gebied. Vervolgens stelde Dijksma een van de laatste onderdelen van de Onlanden in werking: de stuw bij de Roderwolderdijk. In 2008 is in het kader van de herinrichting Peize gestart met de realisatie van grootschalige waterberging in een unieke combinatie met natuurontwikkeling, landbouw en recreatie in de Kop van Drenthe. Hiermee kan wateroverlast in en rond de stad Groningen worden voorkomen. Het project wordt in de zomer van 2014 officieel opgeleverd. In september wordt de afronding gevierd met een feestelijke dag voor alle inwoners van het gebied en andere belangstellenden.