Situatie Postmaatseweg-Langeloërweg opnieuw besproken in raad

image

Raadsonderzoek pleit voor standpunten bewoners

NORG – Het dossier recreatiewoningen Postmaatseweg/Langeloërweg in Norg. Onderhand een hoofd- én buikpijndossier te noemen. In 2012 besloot de gemeente, na een gedoogtijd van zo’n 20 jaar, te handhaven. Bewoners van vijf huizen moesten na ontvangst van een brief van de gemeente –met dwangsom- per onmiddellijke ingang hun percelen verlaten. Een onafhankelijk rapport, dat er kwam op verzoek van de gemeenteraad, heeft ervoor gezorgd dat de uitzetting op ‘hold’ is gezet. Het rapport, dat gunstig uitpakt voor de argumenten van de bewoners, wordt op 12 januari gepresenteerd voor de gemeenteraad.

Woonbestemming

Om de zaak weer even helder te krijgen: sommige huizen aan de Postmaatseweg en de Langeloërweg hebben een woonbestemming, andere, gelegen aan dezelfde twee straten, niet. Zij moeten het doen met een recreatiebestemming. Erfenisje uit het verleden. Van de voormalige gemeente Norg mocht een aantal dorpelingen er hun vaste stekkie maken. ‘Pure vriendjespolitiek’, noemen de pechvogels het. Al twintig jaar wonen zij in hun huisjes, in de hoop dat die op termijn ook hun vaste plek onder de zon zou worden. Aan verzoeken van de bewoners om het bestemmingsplan te wijzigen, gaf het college van Noordenveld geen gehoor. Omdat het niet te verklaren valt waarom het ene huis wel, en het andere geen woonbestemming heeft, heeft de raad een raadsonderzoek ingesteld. Dat rapport, uitgevoerd en uitgebracht door bureau Metafoor, kwam in februari van dit jaar uit. ‘Vanwege het zorgvuldigheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel is het beleidsmatig niet te verdedigen dat de woningen Postmaatseweg 6 en 8 wel een woonbestemming kregen en andere woningen, die eventueel aan de te stellen voorwaarden zouden kunnen voldoen, niet’, luidt de belangrijkste conclusie van het onderzoek.

Aan het college werd gevraagd er hun visie op te geven, vertelt bewoner van de Postmaatseweg 5 Lex Zwart. Hij en zijn vrouw Wilma Langerhuizen behoren ook tot de pechvogels. Al jaren staan zij op de barricaden om de kwestie nu eindelijk eens fatsoenlijk –lees: gelijke monniken, gelijke kappen- te regelen. “Het college had geen tijd om hun oordeel over het rapport te geven. Er is wel een soort voorlichtingsavond gekomen. Waarvoor bijna niemand uitgenodigd werd overigens, ook de pers niet”, weet Zwart. “Henk Kosters van Gemeentebelangen moest het woord doen. Maar hij wist helemaal niets van het dossier! Hij zat er puur om de gemeente te vertegenwoordigen. De conclusie was: ze vonden het niks en het college hield zich vast aan handhaving. Maar dat accepteerden wij niet. En de werkgroep waaronder andere Harry Waals van Lijst Groen Noordenveld en Gerard Willenborg van het CDA inzitten, waren ook verbolgen over de gang van zaken. Zo ondemocratisch als wat. Zo ga je niet met je burgers om toch? Toen is besloten de presentatie over de verkiezingen heen te tillen. Onderhand zijn we nu weer bijna een jaar verder. En bovendien hebben we inmiddels een nieuw college en een nieuwe raad. Daar moeten de burgers zich ook goed van doordrongen zijn hè? Dat rapport heeft een vermogen gekost! Inmiddels is er een nieuwe datum belegd. Op 12 januari om acht uur in de raadszaal. Een openbare bijeenkomst. Er is geen spreekrecht, maar we hopen op een volle tribune”, zegt Zwart die ondertussen het open karakter van de vergadering nog even verifieert bij Henriette Johannes van de gemeente Noordenveld. Het is openbaar, alleen voor belangstellenden en de pers wordt niet uitgenodigd, is haar boodschap. Ondanks de slepende kwestie waar maar geen eind aan lijkt te komen, is er nog steeds hoop. “Het is onnozel om die paar woningen geen woonbestemming te geven”, reageert Harry Waals, die ook de presentatie van het rapport op zich zal nemen. “Volstrekt idioot om recreatie als argument aan te voeren om het niet te doen. Er is geen recreant die daar z’n vakantie doorbrengt. Die stelt tegenwoordig heel andere eisen.” De presentatie vindt plaats op 12 januari om 20:00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.