Slechte stoep, geen straataanduiding en wateroverlast

wijkschouwmiddenveld

Wijkschouw Middenveld
RODEN – In de wijk Middenveld was vorige week een wijkschouw. Tijdens deze schouw waren de leden van wijkbelangenvereniging Middenveld, vertegenwoordigers van de gemeente Noordenveld, wijkagent Robert Bouma en buurtwerker Theo van der Veen van WiN aanwezig. Wat aan de orde kwam? Een slecht begaanbare stoep, het ontbreken van straataanduiding en wateroverlast. Deze plekken werden bekeken en beoordeeld. Met een wijkschouw wil de gemeente de leefbaarheid in de wijken en dorpen verbeteren. Een dergelijke wijkschouw vindt tenminste eens per jaar plaats.