Sloop Hotel Leek en gymzaal Molenweg Zevenhuizen

REGIO – Afgelopen maandag startte de sloop van het voormalige Hotel Leek en de gymzaal aan de Molenweg in Zevenhuizen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Dusseldorp uit Midwolde.

In beide panden is asbest aanwezig. Het verwijderen van het asbest en het slopen gebeurt op wettelijk vastgelegde en veilige wijze, door speciaal daarvoor opgeleid personeel. De beeldbepalende bomen in het gebied blijven staan en worden waar nodig tijdens de werkzaamheden beschermd. Het streven is voor de kerstdagen beide gebouwen geheel te verwijderen. Daarna volgt de verwijdering van de fundering en de terreinafwerking. Naar verwachting worden deze werkzaamheden in januari 2015 afgerond. Dit is echter afhankelijk van de weersomstandigheden. Op dit moment is nog niet bekend wat de toekomstige bestemming van de locatie Hotel Leek wordt. De locatie gymzaal Molenweg wordt niet ontwikkeld. Het veld houdt een sportfunctie. Beide terreinen worden vlak gemaakt en ingezaaid met gras.