Sluiting gymzaal de Tweemaster in Leek

LEEK – Het gemeentebestuur van Leek heeft besloten om gymzaal de Tweemaster in Leek met ingang van de zomervakantie van 2015 te sluiten voor alle gebruik. Een voorwaarde voor sluiting was wel dat aan alle gebruikers passende vervangende ruimte geboden wordt. Nu constructief overleg met de gebruikers hebben zij allemaal een ander onderkomen gevonden. Dit besluit is voortgekomen uit een notitie Optimalisatie Binnensportaccommodaties, waarbij gekeken is naar bezetting, exploitatielasten en toekomstige investeringen.
Er is geconcludeerd dat gezien de beschikbare ruimte in de overige binnensportaccommodatie, waarbij gekeken is naar bezetting, exploitatielasten en toekomstige investeringen.
Er is geconcludeerd dat gezien de beschikbare ruimte in de overige binnensportaccommodaties het niet noodzakelijk is om gymzaal de Tweemaster te blijven exploiteren.
Dit levert de gemeente jaarlijks een besparing op van 43.000 euro in de periode 2015-2017 en daarna een structurele jaarlijks besparing van 30 mille, rekening houdend met sloop eind 2015.
Of het gebouw daadwerkelijk wordt gesloopt of een herbestemming krijgt, is afhankelijk van de ontwikkelingen op onderwijsgebied.