Smid: ‘Ik had liever een mondkapjesplicht gezien’

Corona heeft steeds meer impact in de regio

NOORDENVELD/WESTERKWARTIER – Niet langer is het coronavirus een ver-van-mijn-bed-show voor inwoners in het noorden. Helemaal in Noordenveld, met de coronadoden in verpleeghuis De Omloop en de toename aan besmettingen in de gemeente, is pijnlijk duidelijk geworden in welke zorgelijke situatie ons land zit.

De situatie gaat burgervader Klaas Smid uiteraard nauw aan het hart. ‘Het virus is opeens heel dichtbij. Binnen een week is de hele situatie flink veranderd, met de verdrietige gebeurtenissen in Norg als dieptepunt’, begint Smid, die zegt blij te zijn dat de regering nu landelijke maatregelen treft. De komende drie weken zullen de tanden op elkaar moeten, om een tweede lockdown te voorkomen. Smid windt er geen doekjes om: ‘Een tweede lockdown zou op economisch en sociaal vlak een ramp zijn.’

Naast de extra maatregelen, heeft het kabinet een dringend advies afgegeven om mondkapjes te dragen in de openbare ruimte. ‘Ik had liever een mondkapjesplicht gezien’, zegt Smid daar over. ‘Nu is het maar zeer de vraag hoe winkels omgaan met dit advies. Moeten ze handhaven? Er blijft veel onduidelijk. Die onduidelijkheid neem je weg als er een plicht is. Dan weet je tenminste waar je aan toe bent.’

Op het gemeentehuis is die plicht er overigens wél. ‘Bezoekers dienen een mondkapje mee te nemen. Ook het personeel zal op de gangen mondkapjes dragen’, zegt Smid. ‘Ondertussen blijft het credo dat men zoveel mogelijk thuis moet werken. Zelf zit ik wel op het gemeentehuis, maar de wethouders zijn over het algemeen thuis.’

Voorzichtigheid is van groot belang, meent de burgemeester. Hij wijst bijvoorbeeld op de tijdelijke sluiting van Onder de Linden in Roden. ‘Een wijs besluit. Zij wachten eerst tot het verstandig is weer open te gaan. Niet leuk, wel noodzakelijk’, zegt Smid. Hij voorziet met de komst van het koudere weer overigens problemen. ‘We gaan straks meer binnen zitten, waardoor je elkaar toch sneller besmet. Ventilatie is dan van groot belang. Dat moet in orde zijn.’

Smid verwacht niet dat er lokaal extra maatregelen komen ten opzichte van de landelijk afgekondigde maatregelen. ‘Daartoe is de voorzitter van de veiligheidsregio, de Asser burgemeester Marco Out, bevoegd. Wij hebben korte lijntjes met alle burgemeesters in de regio en ik verwacht niet dat er nog afwijkende lokale maatregelen nodig zijn.’

Wat de onduidelijkheid groter maakt, is het feit dat er in de gehele provincie Groningen extra maatregelen waren ten opzichte van bijvoorbeeld de provincie Drenthe. ‘En dat terwijl onze inwoners gemiddeld genomen meer met de stad Groningen te maken hebben dan inwoners van Delfzijl’, zegt Smid.

Ook de Roder Zakenkring volgt de ontwikkelingen met aandacht. De ondernemersvereniging staat achter het (dringende) advies van de RIVM om op drukke plekken een mondkapje te dragen, laat voorzitter Johan Hummel weten. “Verplichting vanuit Den Haag zou het mooiste zijn. Dat geeft het meeste duidelijkheid. Al kan ik me wel voorstellen dat het op plekken waarbij mensen vlak langs elkaar lopen, zoals in supermarkten, of bij contactberoepen meer voor de hand ligt, dan bij winkels waar dat minder het geval is. Wanneer je iets nodig hebt, twee meter een winkel naar binnen moet en er vervolgens meteen weer uitloopt en wel een mondmasker op en af moet doen, schiet het zijn doel voorbij. Het is de bedoeling dat het masker opblijft en dat gebeurt dan niet natuurlijk”, zegt Johan die ook het liefst mondkapjes op de weekmarkt ziet. “Op de markt heb je veel bewegingen en contactmomenten. Ik zou het zeker adviseren om eentje te dragen. Het is goed dat de maatregelen weer zijn aangescherpt. Het was allemaal toch wat afgezwakt. Looproutes, dispensers en een mondkapje maken je toch alert oip de aanwezigheid van het coronavirus. Ze hebben een duidelijke signaalfunctie: er is serieus iets aan de hand. Het virus rukt op, ook in het noorden. Je merkt wel dat mensen zich meer bewust zijn. Ik schat dat nu zo’n 70 procent van de mensen in de supermarkt een mondkapje draagt. Een eenduidig advies vanuit de Zakenkring blijft een lastige met zoveel verschillende typen winkels. Ik ga ervanuit dat iedereen kijkt naar zijn eigen verantwoordelijkheden. Het moet goed te reguleren zijn.”

Citymanager van Leek, Jan Gerbrand Krol, komt met eenzelfde verhaal. “Ieder houdt zich aan de RIVM-richtlijnen, maar per branche vraagt dat om een andere aanpak. Een kapper zit in een hele andere situatie dan bijvoorbeeld de horeca. Maar ik weet dat men binnen zijn eigen bedrijf er alles aan doet om de maatregelen na te leven.” Er zijn zeker zorgen onder de Leekster ondernemers, alhoewel Krol ook positief wil blijven. “Het vervelende is dat je niet weet hoe alles zich gaat ontwikkelen. Dat brengt ongerustheid met zich mee. Maar gelukkig blijven de klanten komen en dat hopen we ook zo te houden. Laten we benadrukken wat wél kan en natuurlijk daarbij wel onze verantwoordelijkheid blijven nemen.”

Er is dus in Leek geen eenduidig beleid op het gebied van mondkapjes. “Je ziet dat landelijke ketens het echt verplicht stellen voor hun personeel nu, maar verder moet iedereen het voor zich bepalen. In elk geval helpt dit absoluut mee aan een stukje bewustwording op straat.”

De gemeente Westerkwartier houdt wat betreft het dragen van mondkapjes vast aan het landelijk advies, zegt een woordvoerder van de gemeente: “Net als in de rest van Nederland geldt in het Westerkwartier een dringend advies voor het dragen van mondkapjes in de publieke ruimte. Ook op de gemeentelocaties waar dienstverlening plaatsvindt geldt dit advies. Dit communiceren wij bij de ingang van deze ruimtes, waar ook mondkapjes beschikbaar worden gesteld voor mensen die geen mondkapje bij zich hebben. Wij vragen van onze medewerkers om in de publiek toegankelijke binnenruimtes altijd een mondkapje te gebruiken als zij daar staand of lopend verblijven. De medewerkers die achter de balies werken, en achter schermen, hoeven geen mondkapje te dragen.”